Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát trong đảng

(BKTO) - Chiều 09/4, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã diễn ra Hội nghị công bố quyết định kiểm tra của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đối với Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN.

78fe95ad4e32e16cb823.jpg
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: N. Lộc

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương có đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Đinh Xuân Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân dân Đảng ủy Khối, Trưởng Đoàn kiểm tra và các thành viên trong Đoàn kiểm tra.

Về phía Đảng ủy KTNN, dự Hội nghị có đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn; Phó Bí thư Ban cán sự, Phó Bí thư Đảng ủy KTNN Nguyễn Tuấn Anh; các đồng chí ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Doãn Anh Thơ, Hà Thị Mỹ Dung và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN, cùng đại diện các tổ chức đảng trực thuộc. 

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Xuân Tùng đã công bố quyết định kiểm tra, trong đó nêu rõ thành phần đoàn kiểm tra.

Theo quyết định được công bố, trong 45 ngày, Đoàn kiểm tra sẽ làm việc trực tiếp với Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN và 06 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN gồm: Đảng bộ KTNN chuyên ngành Ia, Ib, III, IV và KTNN khu vực VII, XI.

Nội dung kiểm tra tập trung vào: Việc thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK ngày 19/8/2016 của BCH Đảng bộ Khối về “Nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương” và Kết luận số 06-KL/ĐUK ngày 08/2/2022 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK; Việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác quy hoạch và kiện toàn cấp ủy; Việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật đảng.

cb8b67c9bc5613084a47.jpg
Đồng chí Lại Xuân Lâm phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: N.Lộc

Qua đó kịp thời rút kinh nghiệm, phát huy ưu điểm và sửa chữa, khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Việc kiểm tra đảm bảo dân chủ, khách quan; đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình của tổ chức đảng được kiểm tra. Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN chỉ đạo các tổ chức đảng trực thuộc và đảng viên có liên quan phối hợp, tạo điều kiện để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Lâm cho biết, hoạt động kiểm tra đối với Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN nằm trong kế hoạch kiểm tra thường xuyên của Đảng ủy Khối.

“Công tác kiểm tra, giám sát phải đảm bảo tinh thần công tâm, khách quan trong việc đánh giá những kết quả đạt được; mạnh dạn, thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót, hạn chế (nếu có) để từ đó có biện pháp khắc phục kịp thời” - đồng chí Lại Xuân Lâm cho biết.

bc47e33538aa97f4cebb.jpg
Đồng chí Ngô Văn Tuấn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: N.Lộc

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết, đợt kiểm tra, giám sát này là dịp để Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN lắng nghe các ý kiến, định hướng của Đảng ủy Khối đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của KTNN.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh: Đảng uỷ KTNN sẽ nghiêm túc chấp hành công tác kiểm tra và tạo mọi điều kiện để Đoàn kiểm tra của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời, yêu cầu các Đảng ủy, các đồng chí có liên quan phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra, phục vụ tài liệu và giải trình, cung cấp thông tin cho Đoàn kiểm tra.

Với khối lượng công việc rất lớn, gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành, song các tổ chức đảng trực thuộc cần sắp xếp công việc khoa học để tạo điều kiện tối đa cho Đoàn kiểm tra; Văn phòng Ban cán sự đảng, Đảng ủy, Đoàn thể làm đơn vị đầu mối, phối hợp với Đoàn kiểm tra để triển khai các nội dung kiểm tra theo kế hoạch.

Đồng chí cũng nhấn mạnh, KTNN luôn coi trong công tác kiểm tra, giám sát trong đảng. Từ trước khi có quyết định kiểm tra, Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN đã quán triệt đến các Đảng ủy trực thuộc tổ chức rà soát, kiểm tra thường xuyên đối với công tác này từ nội bộ và trong toàn Đảng bộ KTNN. 

“Điều đó cho thấy sự nghiêm túc, cầu thị của Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN và các tổ chức đảng trực thuộc trong công tác kiểm tra, giám sát đảng” - đồng chí Ngô Văn Tuấn cho biết.

Đồng thời, đồng chí Ngô Văn Tuấn cũng đề nghị Đoàn kiểm tra xem xét đánh giá, chỉ ra những vấn đề giúp Ban Thường vụ Đảng ủy KTNN, các tổ chức đảng trực thuộc nhận diện và thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đảng./.

Cùng chuyên mục
Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát trong đảng