Công bố Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Tổng Biên tập Báo Kiểm toán

(BKTO) - Chiều ngày 11/4, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Tổng biên tập Báo Kiểm toán.
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ | 12/04/2023 08:45