Kiểm toán nhà nước được bầu làm Khối trưởng Khối thi đua các bộ, ngành nội chính TƯ năm 2023

Ngày 30/3, tại Hà Nội, Khối thi đua các bộ, ngành Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
30/03/2023 19:38