cong doan dau khi viet nam

Công đoàn Dầu khí Việt Nam tích cực đồng hành cùng PVN thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra
(BKTO) - Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) đã đẩy mạnh các hoạt động, linh hoạt, thích ứng với điều kiện thực tiễn, tận dụng tốt điều kiện thuận lợi, phát huy tốt vai trò đồng hành cùng Tập đoàn, động viên đội ngũ người lao động giữ vững tinh thần đoàn kết, niền tin, ra sức thi đua lao động sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VI, nhiệm kỳ 2018-2023.
  • (BKTO) - Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐDKVN) đặt mục tiêu cho Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 là: “Đổi mới mạnh mẽ hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, chuyên nghiệp, tập trung chăm lo, nâng cao phúc lợi đoàn viên, tạo động lực cho người lao động Dầu khí phát huy trí tuệ, khát vọng, chuyên nghiệp, sáng tạo, nghĩa tình, góp phần cùng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trở thành tập đoàn năng lượng hàng đầu quốc gia và khu vực”.
  • (BKTO) - Ngày 29/6/2023, Công đoàn Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức Đại hội Công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028 để đánh giá kết quả đạt được trong nhiệm kỳ đã qua và hướng đến một giai đoạn phát triển mới.