Công đoàn KTNN chuyên ngành Ib tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ngày 14/3, tại trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Công đoàn KTNN chuyên ngành Ib đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trần Kim Lộc - Chủ tịch Công đoàn KTNN, Giám đốc Trường Đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán. Tham dự Đại hội về phía đơn vị có Bí thư Đảng ủy, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ib Nguyễn Hữu Phúc, cùng toàn thể công chức, người lao động đơn vị

toan-canh-dai-hoi.jpg
Toàn cảnh Đại hội Công đoàn KTNN chuyên ngành Ib

Trình bày Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn KTNN chuyên ngành Ib nhiệm kỳ 2018-2022 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2023-2028, Phó Chủ tịch Công đoàn KTNN chuyên ngành Ib Nguyễn Huy Hoài cho biết, Công đoàn KTNN chuyên ngành Ib có 65 đoàn viên. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn nhìn chung có phẩm chất chính trị tốt, tư tưởng vững vàng, chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; có trình độ chính trị, chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua, hoạt động của KTNN nói chung và KTNN chuyên ngành Ib nói riêng.

la-dao-tham-du.jpg
Chủ tịch Công đoàn KTNN Trần Kim Lộc dự Đại hội Công đoàn KTNN chuyên ngành Ib

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn KTNN chuyên ngành Ib luôn được Đảng uỷ và lãnh đạo KTNN đơn vị ủng hộ và sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi trong mọi hoạt động. Qua đó, Công đoàn đơn vị đã làm tốt công tác chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động; đời sống của công chức và người lao động được bảo đảm, từng bước được cải thiện cả về vật chất và tinh thần.

Công đoàn KTNN chuyên ngành Ib thường xuyên duy trì phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” và công tác từ thiện nhân đạo trong cán bộ công chức, viên chức và người lao động, thăm hỏi đoàn viên công đoàn ốm đau bệnh tật. Trong nhiệm kỳ qua đã vận động đoàn viên quyên góp để thực hiện công tác xã hội, từ thiện như: xây nhà tình nghĩa tại Hà Tĩnh; tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hoàng Thu Phố, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai; thực hiện thăm và tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, gia đình chính sách và gia định có hoàn cảnh khó khăn nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ, tham gia tích cực vào phong trào ủng hộ Quỹ Covid và quỹ hỗ trợ khó khăn do Công đoàn KTNN phát động.

a-phuc-chi-dao.jpg
Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ib Nguyễn Hữu Phúc chỉ đạo Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành Ib Nguyễn Hữu Phúc đã chúc mừng kết quả đã đạt được của Công đoàn đơn vị trong nhiệm kỳ 2018-2023.

Bên cạnh việc tiếp tục chăm lo đời sống cán bộ công chức viên, công đoàn KTNN cần phối hợp với Lãnh đạo đơn vị tổ chức trao đổi nghiệp vụ, tăng cường tuyên truyền, giáo dục các kiểm toán viên khi tham gia các Đoàn kiểm toán thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Luật phòng, chống tham nhũng; thực hiện nghiêm các Công điện, chỉ thị, chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước, siết chặt kỷ luật kỷ cương, đạo đức công vụ, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ, nâng cao chất lượng kiểm toán.

Trong nhiệm kỳ tới, BCH Công đoàn đơn vị cần phối hợp với Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên; đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức được nhiều phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng, thiết thực trong đoàn viên công đoàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của phong trào.

a-loc-chi-dao.jpg
Chủ tịch Công đoàn KTNN Trần Kim Lộc chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn KTNN Trần Kim Lộc đánh giá cao những kết quả công tác Công đoàn KTNN chuyên ngành Ib đã đạt được thời gian qua; đồng thời khẳng định những kết quả này đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của Công đoàn KTNN, cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ của chính đơn vị.

Đồng chí đề nghị trong báo cáo, Công đoàn KTNN chuyên ngành Ib cần thể hiện rõ hơn những thành tích đã đạt được trong nhiệm kỳ; đánh giá rõ các nguyên nhân của các hạn chế, tồn tại để hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ tới ngày càng khởi sắc. Nhấn mạnh khối lượng công việc trong thời gian tới của các tổ chức công đoàn rất nhiều, gắn với sự kiện hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN; Đồng chí Trần Kim Lộc đề nghị Công đoàn KTNN chuyên ngành Ib tiếp tục phát huy những kết quả đạt được để tập trung thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, bên cạnh việc bố trí hợp lý nguồn lực để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công đoàn cần phối hợp với Lãnh đạo đơn vị sớm xây dựng chi tiết Kế hoạch hoạt động văn hóa, thể dục thể thao nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi hướng tới Kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN.

chuc-mung-bch-moi.jpg
Ra mắt BCH Công đoàn KTNN chuyên ngành Ib nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn KTNN chuyên ngành Ib nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 05 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn KTNN nhiệm kỳ 2023-2028.

Cùng chuyên mục
Công đoàn KTNN chuyên ngành Ib tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028