CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về đất đai tại các địa phương
(BKTO) - Tình trạng quản lý đất đai lỏng lẻo, nhiều sơ hở tại các địa phương dẫn đến sử dụng đất đai lãng phí, kém hiệu quả, sai phạm, tiêu cực, tham nhũng… Đó là những vấn đề nghiêm trọng được nêu ra tại Hội thảo “Hoàn thiện cơ chế, chính sách về đất đai và những vấn đề đặt ra đối với Kiểm toán nhà nước” do Kiểm toán nhà nước (KTNN) vừa tổ chức.
 • Hạn chế trong công tác quản lý nhà nước về môi trường cần được giải quyết dứt điểm
  4 năm trước Hoạt động của Ngành
  (BKTO) - Hiện nay, công tác quản lý nhà nước (QLNN) về môi trường đã đạt được những thành tựu nhất định, nhiều vấn đề môi trường đã được xử lý, mức độ gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường được hạn chế. Tuy nhiên, lĩnh vực này vẫn còn rất nhiều vướng mắc cần được tập trung giải quyết.
 • Chuẩn bị kiểm toán công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản: Tập trung trí và lực trong toàn ngành
  6 năm trước Đối nội
  (BKTO) - Quacác báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Bộ, ngành Trung ương,địa phương cho thấy, việc quản trị tài nguyên khoáng sản ở nước ta còn nhiềubất cập. Điển hình là công tác kiểm soát sản lượng khoáng sản thực tế còn chưachặt chẽ, gây tổn thất khoáng sản trong khai thác. Nhiều khu vực khai tháckhoáng sản tác động xấu đến môi trường sinh sống của người dân và cảnh quannhưng chưa được khắc phục triệt để. Tình trạng khai thác, buôn bán, vận chuyển,xuất khẩu khoáng sản trái phép vẫn còn diễn ra. Số lượng giấy phép khaithác, chế biến khoáng sản được cấp gia tăng lớn, trong khi việc đầu tư các dự ánchế biến sâu ít được quan tâm… Nhậnthức được tầm quan trọng của việc quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản,KTNN đang tích cực chuẩn bị thực hiện cuộc kiểm toán Chuyên đề công tác quản lýnhà nước về tài nguyên, khoáng sản trong năm 2017.