Đảm bảo tiến độ triển khai nhiệm vụ tuyên truyền 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước

(BKTO) - Ngày 22/02, tại Hà Nội, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung – Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập Kiểm toán nhà nước (KTNN) - đã chủ trì cuộc họp của Tiểu ban. Dự cuộc họp có các thành viên Tiểu ban.
PHONG TRUYEN THONG DA PHUONG TIEN | 22/02/2024 18:44