Chương trình “Xuân chung tay đoàn kết - Tết thắm tình quân dân”

(BKTO) - Ngày 30-31/01, Bộ Tư lệnh Thủ đô phối hợp Đoàn Thanh niên Kiểm toán nhà nước, chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Xuân chung tay đoàn kết - Tết thắm tình quân dân” tại xã Phú Sơn, huyện Ba Vì, Hà Nội.
PHONG TRUYEN THONG DA PHUONG TIEN | 31/01/2024 17:34