Kiểm toán Nhà nước luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo

Ngày 24/1, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước tổ chức lễ công bố quyết định luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 24/01/2024 12:37
Thời sự