Sôi động thị trường những ngày giáp Tết

Những ngày giáp Tết, hoạt động mua - bán hàng hóa trên thị trường diễn ra sôi động, sức mua của người tiêu dùng tăng cao, nhất là các mặt hàng thiết yếu.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 02/02/2024 17:51