Đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán ngân sách địa phương

(BKTO) - Ngày 21/12, tại Hà Nội, Hội đồng khoa học KTNN đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2016: “Phân tích, đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán ngân sách địa phương do KTNN thực hiện” do ThS. Nguyễn Văn Giáp (KTNN khu vực XI) và TS. Nguyễn Hữu Hiểu (Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán) làm Chủ nhiệm. TS. Vũ Văn Họa - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước- làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.                
   

Quang cảnh buổi nghiệm thu Đề tài

   
Theo đánh giá của Hội đồng nghiệm thu, ngân sách địa phương (NSĐP) giữ vị trí quan trọng trong hệ thống tổ chức NSNN, kiểm toán NSĐP luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của KTNN, kết quả kiểm toán NSĐP luôn chiếm tỷ trọng trên 70% kết quả kiểm toán của toàn Ngành. Thực tiễn hoạt động kiểm toán NSĐP nói riêng và kiểm toán NSNN nói chung đòi hỏi quy trình kiểm toán, phương thức kiểm toán, tổ chức đoàn, tổ kiểm toán… cần được đổi mới cho phù hợp với Chiến lược phát triển KTNN; đồng thời, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về giám sát, quản lý, điều hành, sử dụng NSNN và đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong việc sử dụng tài chính công, tài sản công. Do đó, việc lựa chọn Đề tài nghiên cứu là cần thiết, phù hợp với yêu cầu đặt ra từ thực tiễn hoạt động của KTNN.

Đề tài được kết cấu thành 2 chương. Chương 1,cơ sở lý luận và thực tiễn hoạt động phân tích, đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán NSĐP; Chương 2, phân tích đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán NSĐP (trọng tâm là NSĐP cấp tỉnh) của KTNN.

Đề tài đã đề cập đến thực trạng kiểm toán hoạt động quản lý, sử dụng NSĐP của KTNN trong thời gian qua; đề xuất các nguyên tắc phân tích đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong kiểm toán NSNN cấp tỉnh; đề xuất 4 nhóm nội dung phân tích về tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả của NSNN cấp tỉnh và 2 giải pháp, điều kiện thực hiện việc phân tích về NSĐP.

Hội đồng nghiệm thu nhận định, mục tiêu nghiên cứu đặt ra của Đề tài là “phân tích, đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong kiểm toán NSĐP”. Tuy nhiên, các mục tiêu này chưa được nghiên cứu, luận giải, làm rõ nội hàm từ lý luận đến việc đề xuất các giải pháp phân tích đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực trong kiểm toán ngân sách cấp tỉnh. Do đó, Ban Chủ nhiệm cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung một số nội dung để Đề tài được hoàn thiện hơn.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa đánh giá cao sự cố gắng của Ban Chủ nhiệm trong việc thực hiện Đề tài. Tuy nhiên, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước yêu cầu Ban Chủ nhiệm cần nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa về mặt nội dung và kết cấu, tiếp thu các góp ý của các thành viên trong Hội đồng để tiếp tục hoàn thiện Đề tài.

Sau khi thảo luận, Hội đồng đã thống nhất cho nghiệm thu Đề tài.

Tin, ảnh: LÊ HÒA
Cùng chuyên mục
Đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong kiểm toán ngân sách địa phương