Đẩy mạnh đầu tư từ ngân sách nhà nước, tạo động lực cho tăng trưởng

(BKTO) - Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 5/2023 được các Bộ, ngành và địa phương tập trung đẩy mạnh thực hiện, tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế.

3(1).jpg
Đẩy mạnh đầu tư từ ngân sách nhà nước, tạo động lực cho tăng trưởng. Ảnh minh họa: BCT

Tính chung 5 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 25,5% kế hoạch, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước tháng 5 ước đạt 45,1 nghìn tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước do Trung ương quản lý đạt 8,8 nghìn tỷ đồng, tăng 28,4%. Vốn do địa phương quản lý 36,3 nghìn tỷ đồng, tăng 15,8%.

Tính chung 5 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt hơn 177 nghìn tỷ đồng, bằng 25,5% kế hoạch năm và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 bằng 24,9% và tăng 10,8%).

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý ước đạt 33,6 nghìn tỷ đồng, bằng 25,3% kế hoạch năm và tăng 30,2% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt 143,4 nghìn tỷ đồng, bằng 25,6% kế hoạch năm và tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 97,9 nghìn tỷ đồng, bằng 24,1% và tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2022. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện đạt 39,6 nghìn tỷ đồng, bằng 29,1% và tăng 10,3%.

Vốn ngân sách nhà nước cấp xã đạt 5,9 nghìn tỷ đồng, bằng 32,7% và tăng 0,1%.

Trong khi vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2023 của Hà Nội giảm 4,2%; Quảng Ninh giảm 17,7%; Nghệ An giảm 3,6%... thì vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước của một số địa phương lại tăng cao như TP.HCM tăng 25,4%; Bình Dương tăng 95,8%; Hải Phòng tăng 38,9%, Hòa Bình tăng 99%...

Cùng chuyên mục
Đẩy mạnh đầu tư từ ngân sách nhà nước, tạo động lực cho tăng trưởng