Sản xuất công nghiệp có dấu hiệu khởi sắc

(BKTO) - Sản xuất công nghiệp tháng 5/2023 có những dấu hiệu khởi sắc hơn với chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 2,2% so với tháng trước và tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước.

1(2).jpg
Sản xuất công nghiệp có dấu hiệu khởi sắc. Ảnh minh họa: nhandan.vn

Tuy nhiên, do tình hình kinh tế thế giới những tháng đầu năm 2023 gặp nhiều khó khăn, đơn hàng xuất khẩu giảm đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất công nghiệp trong nước.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp vẫn giảm 2% so với cùng kỳ năm trước - Tổng Cục trưởng Tổng cục Thống kê nêu rõ.

So với cùng kỳ năm trước, chỉ số sản xuất của ngành chế biến, chế tạo tháng 5 giảm 0,5%; ngành khai khoáng giảm 2,9%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 5%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,8%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2023, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tính giảm 2% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2022 tăng 8,1%).

Trong đó, ngành chế biến, chế tạo giảm 2,5% (cùng kỳ năm 2022 tăng 8,9%), làm giảm 1,7 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Ngành sản xuất và phân phối điện tăng 0,8%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 3,5%, làm giảm 0,5 điểm phần trăm. Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,4%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

Chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước tăng ở 49 địa phương và giảm ở 14 địa phương trên cả nước. Một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá cao do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao như Gia Lai, Tuyên Quang, Bắc Giang, Phú Thọ....

Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số IIP tăng thấp hoặc giảm do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện giảm như Quảng Nam, Bắc Ninh, Vĩnh Long, Sóc Trăng...

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/5/2023 tăng 0,8% so với cùng thời điểm tháng trước và giảm 4,8% so với cùng thời điểm năm trước.

Trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước không đổi so với thời điểm tháng trước và giảm 1,8% so với cùng thời điểm năm trước; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 0,4% và giảm 2,9%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,1% và giảm 5,9%.

Theo ngành hoạt động, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng tăng 0,1% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 0,4% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 0,9% và giảm 5,1%.

Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí không đổi và giảm 1,7%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,1% và giảm 1,3%.

Cùng chuyên mục
Sản xuất công nghiệp có dấu hiệu khởi sắc