Đề xuất bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng

(BKTO) – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đề xuất bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng không còn phù hợp.                
   

Ảnh minh họa. Nguồn:Internet

   

Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc NHNN ban hành đang được NHNN đưa ra lấy ý kiến.

Kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật hằng năm của NHNN cho thấy, hiện nay, một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc NHNN ban hành còn hiệu lực nhưng nội dung của văn bản đã được thay thế bằng văn bản mới.

Do đó, những văn bản này cần được bãi bỏ để đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân áp dụng quy định pháp luật trong ngành ngân hàng.

Cụ thể, NHNN đề xuất bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc NHNN ban hành sau đây:

Quyết định số 1557/2001/QĐ-NHNN ngày 14/12/2001 về việc ban hành Quy chế thanh toán bù trừ điện tử liên ngân hàng.

Quyết định số 1531/2004/QĐ-NHNN ngày 02/12/2004 ban hành quy định về hạch toán nghiệp vụ đầu tư xây dựng cơ bản của NHNN.

Thông tư số 02/2006/TT-NHNN ngày 12/4/2006 hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với DN hoạt động giới thiệu việc làm.

Quyết định số 17/2007/QĐ-NHNN ngày 20/4/2007 ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và tội phạm của ngành ngân hàng.

Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25/6/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng.

Thông tư số 13/2011/TT-NHNN ngày 31/5/2011 quy định việc mua, bán ngoại tệ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

Thông tư số 27/2014/TT-NHNN ngày 18/9/2014 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25/6/2010 về hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng.

Thông tư số 34/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của DN kinh doanh lữ hành quốc tế.

Thông tư số 40/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của DN cho thuê lại lao động.

Thông tư số 23/2016/TT-NHNN ngày 30/6/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25/6/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng.

Thông tư số 43/2018/TT-NHNN ngày 28/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2010/TT-NHNN ngày 25/6/2010 hướng dẫn thi hành Nghị định số 10/2010/NĐ-CP ngày 12/02/2010 của Chính phủ về hoạt động thông tin tín dụng./.
THÀNH ĐỨC

Cùng chuyên mục
Đề xuất bãi bỏ 11 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng