dieu tiet thi truong

Cần xóa bỏ tư duy “không buôn gì lãi bằng buôn đất”
(BKTO) - Đại biểu Quốc hội đề xuất nhiều giải pháp về quản lý thị trường bất động sản với kỳ vọng, sửa đổi Luật Kinh doanh bất động sản sẽ xóa bỏ được tư duy “không buôn gì lãi bằng buôn đất”.