Đoàn kết quốc tế trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước

(BKTO) - Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn khẳng định, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước do nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân quan trọng là sự đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt Việt Nam, Lào, Campuchia; sự giúp đỡ to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa (nhất là Liên Xô và Trung Quốc), của giai cấp công nhân và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.

1(2).jpg
Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp nhân sỹ trí thức Mỹ phản đối chiến tranh ở Việt Nam (năm 1967). Ảnh: ST

Trong thực hiện sự đoàn kết rộng rãi trong nước và quốc tế, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh đến tinh thần độc lập tự chủ, sự đoàn kết dân tộc là nguồn nội lực mạnh mẽ nhất quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Người cũng chỉ rõ: Cùng với việc dựa vào sức mình là chính, phải tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ tích cực của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, của nhân dân yêu chuộng hòa bình, công lý trên toàn thế giới, trong đó có cả nhân dân tiến bộ Mỹ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh sự giúp đỡ tích cực, hiệu quả của các nước anh em trong phe XHCN với cách mạng Việt Nam. Người thường xuyên nhắc nhở phải ghi nhớ, tri ân sự giúp đỡ đó; Người viết trong Di chúc: đến ngày kháng chiến thắng lợi Người sẽ thay mặt nhân dân đi thăm và cám ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa và các nước bầu bạn khắp năm châu đã tận tình ủng hộ và giúp đỡ chúng ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng, nhấn mạnh việc quan tâm xây dựng, thúc đẩy và phát triển Liên minh chiến đấu đặc biệt Việt Nam - Lào - Campuchia. Tháng 02/1965, trong Thư gửi Hội nghị Nhân dân Đông Dương, Người khẳng định, nhân dân ba nước anh em vốn đã luôn luôn cùng nhau sát cánh chống kẻ thù chung là chủ nghĩa thực dân, đế quốc thì khi đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh mở rộng do Mỹ gây nên, nhân dân ba nước phải đoàn kết chặt chẽ cùng chống đế quốc Mỹ, thì nhất định sẽ giành được thắng lợi.

Còn với nhân dân thế giới nói chung, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ ra sức mạnh vĩ đại và sự bền bỉ của nhân dân Việt Nam cơ bản là ở sự đoàn kết của nhân dân Việt Nam và ở sự ủng hộ của nhân dân thế giới. Ngày 16/3/1955, trong bài viết “Lại chuyện bom A và bom H” đăng trên Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Thế là lực lượng đoàn kết của nhân dân yêu chuộng hòa bình mạnh hơn tất cả các thứ vũ khí và trước lực lượng to lớn ấy thì đế quốc Mỹ dù là hung ác cũng phải e dè”. Trong bài “Mỹ - Diệm sẽ thua, nhân dân sẽ thắng” đăng trên Báo Nhân Dân ngày 11/9/1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh phân tích: Cuộc kháng chiến yêu nước của nhân dân miền Nam là chính nghĩa và được nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới ủng hộ, nên Mỹ - Diệm nhất định sẽ thua và nhân dân miền Nam nhất định sẽ thắng. Ngày 07/02/1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố tại Hội Những người Ấn nghiên cứu các vấn đề quốc tế: “Đối với tất cả các nước trên thế giới, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thiết tha mong muốn duy trì tình hữu nghị và thành thật hợp tác trên cơ sở bình đẳng và tương trợ để xây dựng hòa bình thế giới lâu dài”.

Đối với đế quốc Mỹ, quan điểm của Hồ Chí Minh rất rõ ràng, kiên định: Đế quốc Mỹ đã gây ra chiến tranh xâm lược Việt Nam thì họ phải chấm dứt xâm lược, chấm dứt mọi hành động chiến tranh chống lại nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, rút quân đội Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam và phải để nhân dân Việt Nam giải quyết lấy công việc của mình như Hiệp định Giơnevơ (tháng 7/1954) đã quy định. Nếu đế quốc Mỹ cố tình ngoan cố xâm lược, gây tội ác với nhân dân Việt Nam thì nhân dân Việt Nam sẽ kiên quyết chiến đấu chống quân xâm lược, vì độc lập, tự do của mình, theo đúng lời kêu gọi ngày 03/11/1968 của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước Việt Nam, thì nhân dân Việt Nam phải tiếp tục chiến đấu quét sạch nó đi.

Đồng thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng chủ động, tích cực và thành công trong việc xây dựng mối quan hệ hữu nghị, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân Mỹ. Năm 1964, Người tuyên bố rõ ràng: Chúng tôi rất kính trọng nhân dân Mỹ và muốn có những quan hệ hữu nghị và anh em với nhân dân Mỹ. Tại Hội nghị Cán bộ ngoại giao lần thứ năm, tổ chức vào ngày 16/3/1966, Người nhấn mạnh: “Tranh thủ nhân dân như thế nào? Bác rất quan tâm. Bây giờ phong trào nhân dân Mỹ đang lên, việc tranh thủ nhân dân Mỹ là rất quan trọng”. Để thực hiện được vấn đề trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đưa ra nhiều quan điểm, giải pháp, cách làm. Người phân tích rất cụ thể mối quan hệ giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Mỹ, những điểm chung mà nhân dân hai nước phải gánh chịu từ cuộc chiến tranh do đế quốc Mỹ gây ra ở Việt Nam. Tháng 5/1964, khi trả lời một tạp chí nước ngoài, Hồ Chủ tịch nêu rõ: “Chẳng những chúng tôi đau xót vì đồng bào miền Nam chúng tôi phải gian khổ, hy sinh, mà chúng tôi cũng thương xót cho các bà mẹ và các người vợ Mỹ đã mất con, mất chồng trong cuộc chiến tranh phi nghĩa ở miền Nam Việt Nam do bọn quân phiệt Mỹ tiến hành”. Trong Điện gửi các bạn người Mỹ vào dịp năm mới 1967, Hồ Chí Minh chỉ rõ, bọn xâm lược Mỹ chẳng những phạm tội tàn ác với Việt Nam mà chúng còn làm chết người, làm hại tiền của, bôi nhọ danh dự của nước Mỹ. Từ đó, Người kêu gọi: Nhân dân Mỹ đánh từ trong đánh ra, nhân dân Việt Nam đánh từ ngoài vào, hai bên giáp công mạnh mẽ, thì nhân dân Việt - Mỹ nhất định sẽ thắng và đế quốc Mỹ nhất định sẽ thua.

Thực tế đã chứng minh: Sức mạnh đoàn kết quốc tế đã góp phần thiết thực, to lớn đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Việt Nam đến thắng lợi hoàn toàn. Tháng 12/1976, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV đã khẳng định: “Đảng ta đã động viên được đến mức cao nhất lực lượng nhân dân hùng hậu cả nước, kết hợp tiền tuyến lớn với hậu phương lớn, kết hợp sức mạnh nhân dân ta với sức mạnh ba dòng thác cách mạng của thời đại, tạo thành sức mạnh tổng hợp đánh Mỹ và thắng Mỹ”.

Những tư tưởng, sự lãnh đạo, chỉ đạo và thành công của tình đoàn kết quốc tế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã và đang tiếp tục được vận dụng, phát huy vào tiến trình đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đảng Cộng sản Việt Nam và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: Chúng ta đã kế tục và phát huy sức mạnh của trường phái đối ngoại và ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh, đã “đạt nhiều kết quả quan trọng, có ý nghĩa lịch sử, trở thành điểm sáng đầy ấn tượng trong tổng thể thành tựu chung của đất nước, góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; tạo thuận lợi cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao vị thế, uy tín của đất nước trên trường quốc tế”./.

Cùng chuyên mục
 • Ký ức chiến sỹ Điện Biên!
  2 tháng trước Chính trị
  (BKTO) - Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã khép lại cách đây 70 năm, song những ký ức về một thời gian khổ, hào hùng “Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non” ấy chưa bao giờ phai mờ trong tâm trí của những người lính Điện Biên năm xưa…
 • Mãi mãi tri ân đội quân trung hiếu mẫu mực
  2 tháng trước Chính trị
  (BKTO) - Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang sôi nổi tiến hành các hoạt động thiết thực kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2024, trong đó có 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ; 49 năm Giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước; 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.
 • 38 tác phẩm đạt giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”
  2 tháng trước Công tác xây dựng Đảng
  (BKTO) - Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" lần thứ ba (2023-2024) và phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024-2025).
 • Triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV
  2 tháng trước Chính trị
  (BKTO) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc ngày 28/6.
 • Đường Hồ Chí Minh trên biển - con đường huyền thoại
  2 tháng trước Chính trị
  (BKTO) - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đoàn tàu Không số, Đường Hồ Chí Minh trên biển là dấu son, là niềm tự hào, truyền thống tốt đẹp trong lịch sử anh hùng của Quân chủng Hải quân, của Quân đội nhân dân Việt Nam và của dân tộc Việt Nam.
Đoàn kết quốc tế trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước