Đoàn Thanh niên KTNN - Những dấu ấn tiên phong năm 2023

Năm 2023, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết đại hội Đoàn TN KTNN nhiệm kỳ 2022-2027, với sự quan tâm, ủng hộ và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước và Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan trung ương, cùng với sự đoàn kết, đồng tâm, nỗ lực, sáng tạo của tập thể Ban Chấp hành Đoàn Kiểm toán nhà nước, hoạt động đoàn và phong trào thanh niên đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 30/12/2023 14:10
Thời sự