DOANH NGHIỆP CHÂU ÂU

Doanh nghiệp châu Âu mong muốn môi trường pháp lý, cơ sở hạ tầng cải thiện
(BKTO) - Báo cáo Chỉ số Niềm tin Kinh doanh (BCI) do Phòng Thương mại châu Âu (EuroCham) tại Việt Nam vừa công bố đã nhấn mạnh, các quy định không rõ ràng (53%) và thủ tục hành chính rườm rà (50%) là những rào cản pháp lý chính hạn chế hoạt động của các doanh nghiệp (DN) châu Âu tại Việt Nam.