dong dang tra linh

Cao Bằng quyết tâm sớm bàn giao 100% mặt bằng Dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh
(BKTO) - Để triển khai đúng tiến độ Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, vận động, khích lệ người dân sớm bàn giao mặt bằng những vị trí còn lại cho nhà đầu tư.