ĐỒNG THÁP

15 Bộ, cơ quan trung ương giải ngân dưới 15%
(BKT) - Bộ Tài chính cho biết, vẫn còn 15 Bộ, cơ quan trung ương chỉ giải ngân vốn đầu tư công được dưới 15%, 2 địa phương dưới 35%. Với thực trạng này, mục tiêu giải ngân tối thiểu 95% rất khó có thể thực hiện được.