Dự kiến tháng 11/2024, trình Quốc hội thông qua Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)

(BKTO) - Dự kiến, tháng 12/2022, hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ được trình Chính phủ. Tháng 5/2023, Quốc hội họp xem xét đưa Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

1.png
Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Ly

Ngày 02/11, tại Hội nghị lần thứ 9, Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Hà Nội khóa XVII đã xem xét 3 nội dung quan trọng, trong đó có Báo cáo về tình hình nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023), TP. Hà Nội đã tích cực phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Từ tháng 6/2022 đến tháng 9/2022, Bộ Tư pháp đã phối hợp với UBND Thành phố tổ chức 7 hội thảo về các chính sách và đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), qua đó đã tiếp thu, tổng hợp các ý kiến góp ý, phản biện của các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật. 

Bộ Tư pháp cũng đã chủ trì phối hợp với TP. Hà Nội, các bộ, ngành Trung ương, một số tỉnh trong Vùng Thủ đô về kết quả thi hành Luật Thủ đô và các chính sách liên kết, phát triển vùng, quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, quy hoạch, xây dựng, khoa học - công nghệ; tổ chức đợt khảo sát, trao đổi kinh nghiệm...

Thành ủy Hà Nội tổ chức sơ kết 2 năm thi hành Nghị quyết số 97/2019/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại TP. Hà Nội và Nghị quyết số 115/2020/QH14 về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với TP. Hà Nội, từ đó, đã đánh giá, đề xuất đưa vào nội dung chính sách của Luật Thủ đô (sửa đổi).

Tại Hội nghị, Ban Cán sự đảng UBND Thành phố nêu rõ quan điểm: Luật Thủ đô (sửa đổi) phải nhằm tăng cường phân quyền, phân cấp cho Thành phố, tạo sự chủ động, sáng tạo, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Thành phố; đồng thời có cơ chế kiểm soát quyền lực, thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Xây dựng Dự án Luật phải lựa chọn các cơ chế, chính sách mới, có tính chất đặc thù, vượt trội về mặt thể chế, phù hợp với vị trí, vai trò, tiềm năng, thế mạnh của Thủ đô, phù hợp điều kiện thực tiễn và mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại" để hướng đến 4 định hướng trụ cột lớn: Chính quyền đô thị; cơ chế tài chính ngân sách và thu hút nguồn lực xã hội đầu tư phát triển Thủ đô và Vùng Thủ đô; phát triển đô thị - nông thôn; phát triển văn hóa - xã hội và khoa học - công nghệ.

Trên cơ sở đó, Luật phải tạo thể chế thuận lợi không chỉ cho Thủ đô mà cả Vùng Thủ đô và các đối tác tham gia xây dựng Thủ đô, hướng tới xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững, trở thành động lực phát triển của Vùng Thủ đô và cả nước; với tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước".

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Lê Hồng Sơn, thời gian tới, TP. Hà Nội và Bộ Tư pháp sẽ phối hợp triển khai một số nhiệm vụ theo Quyết định số 677/QĐ-BTP ngày 18/4/2022 của Bộ Tư pháp về kế hoạch nghiên cứu đề xuất chính sách và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Dự kiến, tháng 12/2022, hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ được trình Chính phủ thông qua. Tháng 5/2023, Quốc hội họp xem xét đưa Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Trên cơ sở đó, tháng 5/2023, TP. Hà Nội và Bộ Tư pháp sẽ thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Dự án Luật, sau đó sẽ tổ chức ngay các hoạt động khảo sát, nghiên cứu học tập kinh nghiệm về xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Tháng 12/2023, trình Chính phủ xem xét, thông qua Dự án Luật. Tháng 5/2024, trình Quốc hội cho ý kiến (lần thứ nhất) và tháng 11/2024, trình Quốc hội thông qua Dự án Luật./.

Theo: viết lại hanoi.gov.vn
Copy Link
Cùng chuyên mục
Dự kiến tháng 11/2024, trình Quốc hội thông qua Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi)