GIÁ ĐẤT

Thúc đẩy thực hiện các dự án bất động sản và đấu giá đất
(BKTO) - Các sở, ngành, địa phương cần tập trung đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030; đồng thời, tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng…