Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đạt 30,49%

QUỲNH ANH | 19/07/2023 09:15:01

(BKT) Theo số liệu mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với tổng số 711.684.386 triệu đồng kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2023, tính đến hết tháng 6, tổng số vốn đã phân bổ là 707.044.198 triệu đồng...

info1.jpg
Bài liên quan
Cùng chuyên mục
Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đạt 30,49%