Giải trình, làm rõ tình trạng nhiều kết luận, kiến nghị kiểm toán chưa thực hiện

(BKTO) - Sáng 08/9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã chủ trì Phiên giải trình của Ủy ban Tài chính - Ngân sách về “Việc thực hiện các kết luận và kiến nghị KTNN đến hết niên độ ngân sách Nhà nước năm 2021”.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 08/09/2023 20:49
Thời sự