Nghiệm thu đề tài: “Kiểm toán hoạt động việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của Kiểm toán nhà nước”

Sáng 31/8, Hội đồng khoa học Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Kiểm toán hoạt động việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của Kiểm toán nhà nước”. Đề tài do Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hiểu và Thạc sĩ Phạm Thành Ngọc đồng Chủ nhiệm. Giáo sư, Tiến sĩ Đoàn Xuân Tiên làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ | 31/08/2023 15:43
Thời sự