Ứng dụng thành tựu của cách mạng 4.0 phục vụ kiểm toán các doanh nghiệp nhà nước

(BKTO) - Sáng ngày 30/8, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học của Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã tổ chức nghiệm thu Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Ứng dụng các thành tựu của cách mạng 4.0 phục vụ kiểm toán các doanh nghiệp nhà nước của KTNN” do Ths. Vũ Kim Tuyến và Ths. Phạm Thị Dương Liễu đồng chủ nhiệm. GS,TS. Đoàn Xuân Tiên làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ | 30/08/2023 14:59
Thời sự