Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong môi trường ứng dụng Công nghệ 4.0

(BKTO) - Chiều 7/9, tại trụ sở KTNN, Hội đồng Khoa học KTNN tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Giải pháp phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của Kiểm toán nhà nước trong môi trường ứng dụng Công nghệ 4.0” do Ths. Trần Đức Lâm - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Ths. Trần Ngọc An đồng chủ nhiệm. GS.TS Đoàn Xuân Tiên làm Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.
PHÒNG TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN | 07/09/2023 19:30
Thời sự