Hà Nội thu hút gần 1.548 triệu USD vốn FDI trong tháng 4

(BKTO) - Tháng 4/2023, TP. Hà Nội thu hút gần 1.548 triệu USD vốn FDI và có 2,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

2.png
Nguồn: Cục Thống kê Hà Nội

Theo Cục Thống kê, tháng 4/2023, Hà Nội đã cấp mới 30 dự án với tổng vốn đăng ký đạt 13,9 triệu USD; có 17 dự án được điều chỉnh tăng vốn đầu tư với số vốn đăng ký tăng thêm đạt 17,8 triệu USD; nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua phần cổ phần 32 lượt, đạt 16,3 triệu USD và 1 lượt giao dịch của Nhà đầu tư Nhật Bản (Sumitomo) mua cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) trên sàn giao dịch chứng khoán với giá trị giao dịch đạt 1,5 tỷ USD.

Tính chung 4 tháng đầu năm, toàn Thành phố thu hút 1.707 triệu USD vốn FDI. Trong đó, cấp mới 103 dự án với số vốn đạt 35,2 triệu USD; 50 dự án bổ sung tăng vốn đầu tư với 91,8 triệu USD; 105 lượt nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần đạt 79,9 triệu USD và 1 lượt giao dịch của Nhà đầu tư Nhật Bản mua cổ phiếu của VPBank với giá trị giao dịch đạt 1,5 tỷ USD.

Đối với tình hình đăng ký doanh nghiệp, trong tháng 4, Thành phố có 2,9 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước với vốn đăng ký đạt 24,3 nghìn tỷ đồng, tăng 7%.

Cộng dồn 4 tháng đầu năm, Hà Nội có 10,3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước với vốn đăng ký đạt 93,1 nghìn tỷ đồng; 4,2 nghìn doanh nghiệp hoạt động trở lại. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng được duy trì 100%, đảm bảo chất lượng và đúng hạn./.

Cùng chuyên mục
Hà Nội thu hút gần 1.548 triệu USD vốn FDI trong tháng 4