Hà Nội xem xét quy định diện tích tối thiểu đối với nhà thuê để công dân được đăng ký thường trú

(BKTO) - Sáng 09/6, UBND Thành phố Hà Nội đã họp phiên thường kỳ tháng 6/2023 lần thứ hai để xem xét một số nội dung trình kỳ họp giữa năm 2023 HĐND Thành phố.

1gfjgh.png
Quang cảnh phiên họp. Anhr: hanoi.gov.vn

Tại phiên họp, UBND Thành phố xem xét, cho ý kiến đối với: Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi; Tờ trình và dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đối với dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng để phát triển sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I (2021-2025).

Cùng với đó, UBND Thành phố cũng cho ý kiến về Tờ trình và dự thảo Nghị quyết: Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù của Thành phố đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn Thành phố; Báo cáo thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023.

Tập thể UBND Thành phố xem xét Nghị quyết quy định về nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố, gồm: Quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP. Hà Nội; Quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác điều tra dư luận xã hội của TP. Hà Nội;

Quy định nội dung và mức chi của các cuộc điều tra thống kê do ngân sách Thành phố bảo đảm; Mức chi mời cơm tiếp khách trong nước; Một số nội dung, mức chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam của TP. Hà Nội;

Quy định một số mức chi phục vụ các đại hội, hội nghị và các buổi làm việc của TP. Hà Nội; Nghị quyết quy định diện tích nhà ở tối thiểu đối với nhà thuê, mượn, ở nhờ để công dân được đăng ký thường trú ở Hà Nội./.

Cùng chuyên mục
Hà Nội xem xét quy định diện tích tối thiểu đối với nhà thuê để công dân được đăng ký thường trú