HỘ TRỢ

Tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp để hỗ trợ phát triển bền vững
(BKTO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Dự thảo Tờ trình Chính phủ trình Quốc hội về đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.