Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

(BKT) Đảng ủy KTNN đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện kế hoạch công tác 6 tháng đầu năm với nhiều kết quả nổi bật. Để thực hiện tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Đảng ủy cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động kiểm toán cũng như công tác quản lý đảng viên...                
   

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hà Nội - Ảnh: L.Hòa

   

Đó là nhận định của các đại biểu tại Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ KTNN mở rộng, sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2021, được Đảng ủy KTNN tổ chức vào ngày 02/7, tại Hà Nội.

Nhiều kết quả nổi bật

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh, trong 6 tháng đầu năm 2021, các cấp ủy đảng đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy KTNN đã tăng cường chỉ đạo các cấp ủy đảng nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của T.Ư, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư (Đảng ủy Khối) và Đảng ủy KTNN thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ và các hội nghị trực tuyến quán triệt của T.Ư và Đảng ủy Khối tổ chức. Hằng tháng, BTV Đảng ủy thực hiện hướng dẫn nội dung sinh hoạt tới cấp ủy các cấp, quán triệt kịp thời việc tổ chức nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng.
                
   

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh báo cáo tại Hội nghị - Ảnh: L.Hòa

   

Cùng với việc củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng, Đảng ủy KTNN đã kết nạp mới 28 đảng viên, chuyển đảng chính thức 46 đảng viên.

Bên cạnh đó, Đảng ủy KTNN đã xây dựng và ban hành Chương trình công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2021; chỉ đạo UBKT Đảng ủy và các đảng ủy, chi ủy trực thuộc xây dựng Chương trình, kế hoạch KTGS năm 2021, trong đó tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ, của Ngành…

Về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tính đến ngày 15/6, tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán đối với 43 Dự thảo Báo cáo kiểm toán (BCKT) và 11 BCKT đã phát hành, KTNN kiến nghị xử lý tài chính 23.449 tỷ đồng. Thông qua hoạt động kiểm toán, KTNN đã cung cấp 143 BCKT và tài liệu có liên quan cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư và các cơ quan có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, KTGS.

Bên cạnh đó, các mặt công tác khác, như: tổ chức cán bộ, đào tạo, hợp tác quốc tế, xây dựng và phổ biến pháp luật, ứng dụng CNTT, thông tin - tuyên truyền... cơ bản đảm bảo đúng định hướng, tiến độ và chất lượng đề ra.

Phát huy những kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm, Đảng ủy KTNN xác định tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, kiểm toán viên. Đồng thời, tiếp tục củng cố và kiện toàn tổ chức cơ sở đảng; tăng cường quản lý, phát triển đảng viên; triển khai công tác KTGS theo chương trình đã đề ra…

Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên từ đầu năm đến nay; việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của BTV, cấp ủy các cấp trong điều kiện ứng phó với dịch Covid-19 bùng phát; việc ứng dụng CNTT vào thực hiện nhiệm vụ, nhất là trong công tác kiểm toán.

Liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết Nghị quyết số 90-NQ/ĐU của Đảng ủy KTNN về việc lãnh đạo đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào các hoạt động của Ngành (trong đó việc tăng cường ứng dụng CNTT là cơ bản) giai đoạn 2020-2025,nhiều ý kiến cho rằng, quá trình thực hiện Nghị quyết vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, một số phần mềm còn chưa đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ; việc cung cấp dữ liệu điện tử, kết nối, chia sẻ của các đơn vị được kiểm toán còn gặp khó khăn; kiểm toán viên chưa được đào tạo ứng dụng công nghệ cao vào một số lĩnh vực kiểm toán…

Để nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới, các đại biểu đề xuất, Đảng ủy KTNN cần tiếp tục chỉ đạo, triển khai các giải pháp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tăng cường ứng dụng CNTT trong các hoạt động của Ngành; có cơ chế pháp lý, các chính sách, chế tài yêu cầu các đơn vị liên quan đến hoạt động kiểm toán của KTNN cung cấp, trao đổi dữ liệu giữa KTNN và các đơn vị qua hệ thống CNTT.

Đồng thời, đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ chuyên trách về CNTT của Ngành; kỹ năng ứng dụng CNTT cho các cán bộ trong Ngành; năng lực thực hiện kiểm toán CNTT và ứng dụng công nghệ cao trong hoạt động kiểm toán cho kiểm toán viên…
                
   

Đồng chí Đỗ Việt Hà phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị - Ảnh: L.Hòa

   

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Đỗ Việt Hà biểu dương những thành tích Đảng bộ KTNN đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời đánh giá cao Đảng bộ đã khắc phục khó khăn trong bối cảnh đại dịch Covid 19, hoàn thành cơ bản các cuộc kiểm toán theo kế hoạch; làm tốt vai trò Chủ tịch Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao (ASOSAI) nhiệm kỳ 2018-2021.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Đỗ Việt Hà đặc biệt lưu ý, năm 2021 được BTV Đảng ủy Khối xác định là “Năm tăng cường công tác quản lý đảng viên”, do đó, Đảng ủy KTNN cần tập trung quản lý đảng viên về tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; từng bước số hóa công tác đảng, làm cơ sở dữ liệu đảng viên, áp dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào sinh hoạt Đảng; quan tâm hơn đến công tác KTGS… từ đó hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và đạt chỉ tiêu, kế hoạch cả năm 2021.
                
   

Đồng chí Trần Sỹ Thanh phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: L.Hòa

   

Thay mặt BTV Đảng ủy KTNN, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Sỹ Thanh cảm ơn ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Đảng ủy Khối; đồng thời tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện Báo cáo đảm bảo sát thực hơn với tình hình.

Bí thư Đảng ủy KTNN khẳng định, Đảng bộ KTNN là một tập thể đoàn kết, tư tưởng chính trị vững vàng, thông suốt từ chủ trương, nhận thức đến hành động; chủ động, bài bản, kịp thời trong triển khai, học tập các nghị quyết của Đảng.

Đồng tình với các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng ủy và yêu cầu, thời gian tới, toàn Đảng bộ cần tập trung đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT vào các hoạt động của Ngành, đặc biệt hoạt động chuyên môn; xây dựng Kế hoạch kiểm toán năm 2022 và Kế hoạch kiểm toán trung hạn 2022-2024 nhằm giảm chồng chéo trong hoạt động kiểm toán. Cùng với đó, đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp giữa các đơn vị trong Ngành nhằm nâng cao hoạt động kiểm toán, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
         
Trong điều kiện dịch Covid-19 bùng phát, Đảng ủy KTNN đã chủ động đề ra các giải pháp cắt giảm đầu mối, thời gian kiểm toán, không triển khai kiểm toán đối với các đơn vị thuộc tuyến đầu chống dịch như: y tế, quân đội, công an...; đồng thời, chủ động sàng lọc, tổ chức xét nghiệm, tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn Ngành. Nhờ đó, đến nay, toàn Đảng bộ không có cán bộ, đảng viên bị lây nhiễm Covid-19, các nhiệm vụ công tác được triển khai chủ động và đạt được mục tiêu, tiến độ đề ra.
LÊ HÒA
Cùng chuyên mục
Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm