Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức cơ quan Kiểm toán nhà nước năm 2023

(BKTO) - Sáng 08/01, tại Hà Nội, Kiểm toán nhà nước (KTNN) tổ chức Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức cơ quan KTNN năm 2023. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh và Chủ tịch Công đoàn KTNN Trần Kim Lộc điều hành Hội nghị.

qc-pho-tong.jpg
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: N.LỘC

Dự Hội nghị còn có các đại biểu là lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc, công đoàn viên từ các đơn vị của KTNN.

Tại Hội nghị, ông Trần Đức Lâm - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023 đã thông qua Chương trình Hội nghị; công bố Quyết định triệu tập Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan KTNN năm 2023; trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Báo cáo Kết quả thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) năm 2023 và phương hướng, giải pháp thực hiện QCDC năm 2024 của cơ quan KTNN, Chánh Văn phòng KTNN Lưu Trường Kháng cho biết, năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường, tình hình trong nước có nhiều biến động ảnh hưởng đến công tác điều hành chính sách vĩ mô của Nhà nước, trong đó có hoạt động kiểm toán của KTNN, song toàn Ngành đã chủ động, tập trung triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, khắc phục mọi khó khăn với phương châm hành động của KTNN “Chất lượng và đạo đức công vụ” bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2023 theo quy định của Hiến pháp, pháp luật, đạt tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

Cụ thể, trong quá trình chỉ đạo, điều hành, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy và lãnh đạo KTNN thường xuyên quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò, trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị, tham gia xây dựng đảng; duy trì cho các tổ chức đoàn thể, đơn vị trực thuộc và cá nhân thực hiện quyền giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo quy định của Bộ Chính trị.

quang-canh.jpg
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: N.LỘC

Lãnh đạo KTNN tiếp tục quan tâm, chỉ đạo sát sao việc tăng cường tính dân chủ trong mọi hoạt động của cơ quan; việc công khai, minh bạch các hoạt động, từ đó tạo không khí dân chủ, giúp công chức, viên chức, người lao động có thể dễ dàng tham gia ý kiến vào các hoạt động chung của Ngành, nhất là hoạt động kiểm toán.

Các phong trào thi đua đã được phát động toàn Ngành và trong từng đơn vị với nội dung cụ thể, phong phú.

Nhằm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức KTNN đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn, làm cơ sở để bố trí, sắp xếp đoàn, tổ kiểm toán; năm 2023 - năm đầu tiên KTNN tổ chức đánh giá việc cập nhật kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động kiểm toán đối với 552 kiểm toán viên.

Năm 2023, KTNN đã hoàn thành nghiệm thu 14 đề tài cấp Bộ, 13 đề tài cấp Cơ sở năm 2022; hoàn thành nghiệm thu đề tài cấp quốc gia "Hoàn thiện pháp luật KTNN nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam" với kết quả Xuất sắc; xây dựng và ban hành Kế hoạch khoa học công nghệ 5 năm giai đoạn 2023-2028 của KTNN; ban hành danh mục đề tài nghiên cứu khoa học năm 2024.

Năm 2023 cũng là năm đầu tiên KTNN chủ trì, phối hợp với với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Diễn đàn “Thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - Những nút thắt và vai trò của KTNN”. Diễn đàn được tổ chức với quy mô gồm 3 Hội thảo chuyên đề do các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì và 01 Phiên toàn thể do Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì.

Đáng chú ý, năm 2023, Tổng Kiểm toán nhà nước đã ban hành và quyết liệt chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực và hiệu quả hoạt động kiểm toán. Các giải pháp đổi mới được thực hiện trên từng khâu, từng bước của quy trình kiểm toán theo hướng tăng cường cả về chất và lượng đối với hoạt động kiểm toán nhưng vẫn đảm bảo tăng cường cải cách hành chính và đề cao trí tuệ tập thể, sự tham gia, góp ý của công chức, kiểm toán viên trong các mặt công tác.

qc-dai-bieu.jpg
Chủ tịch Công đoàn KTNN Trần Kim Lộc trình bày Báo cáo thực hiện dân chủ trong công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: N.LỘC

Thực hiện dân chủ trong quan hệ và giải quyết công vụ, việc thực hiện đối thoại giữa người đứng đầu với công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan KTNN được duy trì thực hiện thường xuyên và có kế hoạch cụ thể. Trong năm, KTNN đã tiếp nhận và xử lý kịp thời 123 đơn tố cáo, khiếu nại, phản ánh, kiến nghị. Các đơn gửi đến đã được KTNN xem xét, xử lý kịp thời theo quy định, không để xảy ra tình trạng tồn đọng, kéo dài; đồng thời, sao gửi đến các KTNN chuyên ngành, khu vực để lưu ý khi thực hiện kiểm toán tại các đơn vị có liên quan…

Năm 2024, Chánh Văn phòng Lưu Trường Kháng cho biết, KTNN xác định phương hướng, nhiệm vụ là “Triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển KTNN đến 2030 và Quy định số 131-QĐ/TW, ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập KTNN; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong thực thi công vụ; nâng cao chất lượng hoạt động kiểm toán…”. Để đẩy mạnh thực hiện dân chủ, KTNN đề ra những phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

Tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở theo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, thực hiện QCDC gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong từng đơn vị một cách có hiệu quả.

Tiếp tục công tác luân chuyển, đào tạo cán bộ, công chức của KTNN theo quy định của trung ương gắn với thực tiễn hoạt động của ngành và Nghị quyết số 36-NQ/BCS ngày 06/7/2016 của Ban cán sự Đảng KTNN.

Tăng cường và thực hiện đồng bộ các giải pháp về giáo dục chính trị, tư tưởng gắn với nắm bắt tình hình, theo dõi, kiểm tra và giám sát ở tất cả các cấp quản lý; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động của KTNN...

qc-hn.jpg
Ông Đỗ Quang Hưng - Phó Kiểm toán trưởng KTNN chuyên ngành III - phát biểu ý kiến, đề xuất về chế độ công tác phí. Ảnh: N.LỘC

Cũng tại Hội nghị, Chủ tịch Công đoàn KTNN Trần Kim Lộc đã trình bày Báo cáo thực hiện dân chủ trong công tác thi đua khen thưởng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Trưởng ban Thanh tra nhân dân Trần Đức Lâm đã trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2022-2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024-2025.

Năm 2023, Tổng Kiểm toán nhà nước tặng 1.297 lượt danh hiệu thi đua và 210 lượt hình thức khen thưởng (trong đó: 154 lượt khen thưởng công trạng, 56 lượt khen thưởng đột xuất) cho các tập thể và cá nhân; Tổng Kiểm toán nhà nước tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp KTNN” cho 27 cá nhân; đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2023 cho 02 lượt tập thể và 02 lượt cá nhân.

Hội nghị đã lắng nghe nhiều ý kiến phát biểu, đề xuất của các đại biểu đại diện cho công chức, viên chức, kiểm toán viên trong Ngành. Đoàn Chủ tịch và các đồng chí có trách nhiệm đã trả lời thỏa đáng tất cả các câu hỏi cũng như xem xét thực hiện nhiều nội dung được các đại biểu đề xuất.

Hội nghị cũng đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2024-2025 gồm 5 đồng chí; 100% đại biểu tán thành và biểu quyết thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện QCDC năm 2024 của KTNN.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Tuấn Anh cho biết, sau một thời gian làm việc với tinh thần và ý thức trách nhiệm cao, Hội nghị đã nghe các Báo cáo liên quan đến việc thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện dân chủ trong công tác thi đua khen thưởng, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Hội nghị cũng đã nghe ý kiến của các đại biểu gửi đến Đoàn Chủ tịch về công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo cũng như công tác thi đua và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân.

“Các ý kiến tại Hội nghị đã thẳng thắn đóng góp và có ý kiến để Đoàn Chủ tịch trả lời các ý kiến, vướng mắc. Điều quan trọng là Hội nghị đã thông qua Nghị quyết Hội nghị với 100% đại biểu tán thành” - Phó Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh./.

Cùng chuyên mục
Hội nghị Đại biểu cán bộ, công chức cơ quan Kiểm toán nhà nước năm 2023