Họp Ban Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước

Ngày 19/5, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung Hệ thống chuẩn mực kiểm toán nhà nước (CMKTNN) đã tổ chức phiên họp đầu tiên với sự chủ trì của Tổng kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn. Cuộc họp nhằm định hướng và lập kế hoạch sửa đổi, bổ sung Hệ thống CMKTNN.
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ | 19/05/2023 19:23