Hưng Yên thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 4.132 tỷ đồng

(BKTO) - Theo số liệu tổng hợp từ Kho bạc Nhà nước tỉnh Hưng Yên, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong 2 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 4.132 tỷ đồng, đạt 18,03% dự toán Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh giao cả năm. Trong đó, thu nội địa đạt trên 3.622 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt trên 510 tỷ đồng.

san-xuat-tai-cong-ty-co-phan-may-hung-long-ii-thanh-pho-hung-yen-.-anh-minh-hoa.jpg
Tổng thu ngân sách nhà nước trong 2 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên ước đạt trên 4.132 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Thực hiện dự toán được giao, ngành Thuế, Hải quan Hưng Yên áp dụng đồng bộ các giải pháp như: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; đổi mới công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về thuế; hiện đại hóa quy trình thu thuế; tăng cường mối quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp; xử lý, thu hồi nợ đọng thuế; nuôi dưỡng và khai thác hiệu quả các khoản thu vào NSNN.

Năm 2023, HĐND tỉnh Hưng Yên giao thu NSNN trên địa bàn là 22.921 tỷ đồng, trong đó: Thu nội địa 18.221 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 4.700 tỷ đồng. Tỉnh tiếp tục được giao tự bảo đảm cân đối thu, chi ngân sách nhà nước và có điều tiết về Trung ương.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trên cơ sở dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, ngành Thuế, Hải quan chủ động xây dựng và thực hiện phương án thu ngân sách.

Tăng cường và đổi mới công tác tuyên truyền chính sách thuế, nâng cao chất lượng các buổi tọa đàm, đối thoại, tư vấn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện tốt các luật, chính sách thuế, chú trọng các chính sách thuế mới được sửa đổi, bổ sung.

Các cơ quan thuế quản lý nguồn thu theo từng sắc thuế, từng người nộp thuế trên cơ sở bám sát địa bàn và nắm chắc tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế.

Tăng cường các biện pháp quản lý thuế, chống thất thu ngân sách, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời vào NSNN.

Ban Chỉ đạo chống thất thu và đôn đốc thu nộp ngân sách nhà nước các cấp chỉ đạo khai thác nguồn thu còn nhiều tiềm năng tại các khu vực kinh tế./.

Cùng chuyên mục
Hưng Yên thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 4.132 tỷ đồng