Hướng tới con đường minh bạch, bền vững hơn cho tổ chức

(BKTO) - Kiểm toán nội bộ (KTNB) là tuyến thứ ba trong mô hình quản lý rủi ro môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Một kế hoạch KTNB có tích hợp đánh giá ESG là bước quan trọng để các tổ chức tiến tới con đường minh bạch, bền vững hơn.

1(2).jpg
Các kiểm toán viên có thể sử dụng nhiều cách tiếp cận để tích hợp các hoạt động ESG vào kế hoạch KTNB. Ảnh minh họa: Deloitte

Kiểm toán nội bộ - tuyến thứ ba trong mô hình quản lý rủi ro ESG

Các tổ chức phải đối mặt với nhu cầu ngày càng tăng về tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự đảm bảo liên quan đến cách thức quản lý các vấn đề về ESG. Người tiêu dùng, nhà đầu tư, nhân viên và các bên liên quan khác đang đặt ra yêu cầu doanh nghiệp tích hợp ESG vào hoạt động kinh doanh cốt lõi.

Trong khi đó, các cổ đông và cơ quan quản lý đưa ra yêu cầu cao hơn về việc xây dựng và tích hợp các chỉ số về hiệu suất và khả năng phục hồi ESG vào báo cáo của doanh nghiệp. Để hoàn thành nhiệm vụ này một cách hiệu quả, các tổ chức cần khai thác khả năng và sự thành thạo của KTNB.

Theo các chuyên gia của Deloitte, việc quản lý rủi ro ESG và thực hiện các mục tiêu đề ra cần sự tham gia của toàn bộ tổ chức, bao gồm: KTNB, lãnh đạo hội đồng quản trị và điều hành, nhóm rủi ro, tuân thủ, pháp lý, nhân sự, tài chính, truyền thông… với các vị trí, vai trò, trách nhiệm khác nhau.

Hội đồng quản trị, giám đốc điều hành và ban quản lý đặt ra một tầm nhìn và chiến lược ESG rộng lớn, thúc đẩy tính cấp bách cũng như trách nhiệm giải trình, đây là tuyến đầu tiên trong mô hình quản lý rủi ro ESG. Các bộ phận chức năng có thể trở thành tuyến thứ hai bằng cách quản lý, giám sát và giảm thiểu rủi ro ESG. Đây là nhóm sở hữu dữ liệu và duy trì trách nhiệm đối với các quy trình, biện pháp kiểm soát, chính sách hiệu quả hỗ trợ báo cáo và quản lý rủi ro ESG.

KTNB với tư cách là tuyến thứ ba, tập trung vào việc tích hợp các cân nhắc về tuân thủ và rủi ro ESG vào kế hoạch kiểm toán, đồng thời thúc đẩy kỷ luật và kiểm soát đối với các rủi ro ESG trọng yếu. Vai trò của KTNB là chịu trách nhiệm thử nghiệm các biện pháp kiểm soát và rủi ro có liên quan, tư vấn về báo cáo ESG và xác nhận các hoạt động giảm thiểu rủi ro. Các kiểm toán viên cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tư vấn cho tổ chức về các khả năng quản lý rủi ro rộng lớn hơn cũng như dự đoán và điều chỉnh các kế hoạch, chiến lược, mục tiêu của tổ chức về ESG mới nổi.

Các nhà lãnh đạo KTNB sẽ được giao nhiệm vụ đảm bảo rằng ESG là một phần của cuộc thảo luận về rủi ro trên toàn doanh nghiệp, kết hợp ESG vào kế hoạch kiểm toán và thực hiện kiểm toán để đảm bảo rằng môi trường kiểm soát là lành mạnh.

Nhiều cách tiếp cận để tích hợp ESG vào kế hoạch kiểm toán

Theo nghiên cứu của Deloitte, khi bắt đầu kiểm toán ESG, các kiểm toán viên nội bộ cần xác định rõ dữ liệu ESG mà tổ chức hiện đang báo cáo và báo cáo cho ai; nơi chứa dữ liệu; mức độ phức tạp của dữ liệu và số liệu có tương xứng với yêu cầu báo cáo hay không. KTNB cũng nên xem xét việc theo dõi các biện pháp kiểm soát, quy trình hỗ trợ dữ liệu được báo cáo và thông tin đó phù hợp như thế nào với kế hoạch kiểm toán.

Ngoài ra, các kiểm toán viên có thể sử dụng nhiều cách tiếp cận để tích hợp các hoạt động ESG vào kế hoạch KTNB dựa trên sự trưởng thành của tổ chức và các quy trình, địa điểm, ngành, cũng như chiến lược và đặc tính riêng của rủi ro ESG. Các tổ chức có chương trình quản lý ESG chuyên nghiệp có thể tiến hành một cuộc kiểm toán độc lập để có cái nhìn khách quan về cách thức điều hành và các nguồn lực cần thiết dành cho quản lý ESG.

Các đánh giá này tập trung vào lĩnh vực ESG mà các bên liên quan quan tâm và rủi ro mới nhằm cung cấp thông tin chi tiết thông qua việc chọn mẫu cỡ lớn hơn trong một khoảng thời gian dài. Các kiểm toán viên nội bộ sẽ sắp xếp các trọng tâm kiểm toán để đảm bảo kế hoạch kiểm toán ESG được thực hiện đầy đủ và từng vấn đề được khắc phục hiệu quả.

Với các tổ chức có chương trình quản lý ESG còn non trẻ, nội dung về ESG sẽ là một phần trong các cuộc KTNB nhằm đảm bảo rằng các hoạt động liên quan đến ESG được xác định một cách thích hợp, có đánh giá và ghi chép lại. Kế hoạch KTNB hoặc danh mục các nội dung kiểm toán sẽ được bổ sung thêm câu hỏi về ESG, từ đó đánh giá rủi ro và cơ hội tiềm ẩn nằm ở đâu trong toàn tổ chức. Khi nói đến ESG, chỉ kiểm toán tuân thủ thôi là chưa đủ, các tổ chức có thể hưởng lợi từ việc mở rộng tầm nhìn và suy nghĩ dài hạn về cách ESG đang định hình lại ngành, mô hình kinh doanh và tương lai của họ.

Một kế hoạch KTNB có tích hợp đánh giá ESG là bước quan trọng để tiến tới con đường minh bạch, bền vững hơn. Tuy nhiên, các tổ chức cũng nên xem xét việc tiến thêm một bước nữa là kết nối ESG với việc tạo ra giá trị lâu dài, tức là không chỉ đưa nội dung về ESG vào các báo cáo mà còn cam kết thực hiện với một tầm nhìn lớn hơn, linh hoạt hơn và có khả năng mang lại giá trị tài chính lâu dài./.

Cùng chuyên mục
 • Hóa giải những thách thức khi áp dụng IFRS 13
  9 tháng trước Kiểm toán - Kế toán
  (BKTO) - Các doanh nghiệp (DN) đang đứng trước những thách thức khi áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế số 13 (IFRS 13). Trong đó, các vấn đề liên quan đến định giá được xem là rào cản lớn. Đây là chia sẻ của bà Lương Thị Ánh Tuyết - Phó Tổng Giám đốc Dịch vụ Kiểm toán PwC Việt Nam, thành viên Ủy ban Cố vấn ACCA Việt Nam - qua trao đổi với phóng viên Báo Kiểm toán.
 • Phương pháp, thủ tục kiểm toán thu nhập, chi phí tại các ngân hàng
  9 tháng trước Kiểm toán - Kế toán
  (BKTO) - Thu nhập và chi phí phản ánh tình hình tài chính của các ngân hàng thương mại (NHTM). Do đó, việc kiểm toán nội dung này là rất cần thiết nhằm đảm bảo tính tin cậy trong báo cáo tài chính (BCTC) của các tổ chức tài chính ngân hàng.
 • Tăng tính đầy đủ, hữu hiệu của chức năng kiểm toán nội bộ
  9 tháng trước Kiểm toán - Kế toán
  (BKTO) - Để tăng cường tính đầy đủ, hữu hiệu của chức năng kiểm toán nội bộ (KTNB), Singapore đã đưa ra 10 nguyên tắc đánh giá. Cách thức để KTNB đạt được 10 nguyên tắc này có thể khác nhau giữa các tổ chức, nhưng khi bất kỳ nguyên tắc nào không đạt được, điều đó nghĩa là hoạt động KTNB của tổ chức đó không hữu hiệu như mong muốn.
 • Kiểm toán nội bộ và vai trò thúc đẩy sự đa dạng, hòa nhập của tổ chức
  9 tháng trước Kiểm toán - Kế toán
  (BKTO) - Kiểm toán viên nội bộ có lợi thế vượt trội để đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các tổ chức đạt được mục tiêu về sự đa dạng và hòa nhập (D&I). Ngoài việc đánh giá các chương trình có hoạt động hiệu quả hay không, kiểm toán viên nội bộ có thể nhìn nhận mức độ trưởng thành của tổ chức về D&I để đưa ra các khuyến nghị phù hợp.
 • Những thách thức của các doanh nghiệp kế toán, kiểm toán trong tương lai
  9 tháng trước Kiểm toán - Kế toán
  (BKTO) - Trong tương lai, các công ty kế toán, kiểm toán phải đối mặt với nhiều thách thức trên mọi khía cạnh. Điều này đòi hỏi sự thay đổi linh hoạt mô hình kinh doanh, quy trình làm việc, dịch vụ cung cấp cho khách hàng, tích hợp công nghệ và tuyển dụng, giữ chân nhân tài.
Hướng tới con đường minh bạch, bền vững hơn cho tổ chức