Infographic - 9 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới tại Việt Nam

KHÁNH LINH | 22/09/2023 15:50:01

(BKT) Đến nay, Việt Nam đã có 9 di sản được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới, trong đó có 5 di sản văn hóa, 3 di sản thiên nhiên và 1 di sản hỗn hợp.

green-wilderness-travel-camping-list-infographic-3-.png
Bài liên quan
Cùng chuyên mục
Infographic - 9 di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới tại Việt Nam