Infographic - 12 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2023-2024

PHƯƠNG LAN | 07/09/2023 15:21:01

(BKT) Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo”, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định 12 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2023-2024.

slide1.png
Bài liên quan
Cùng chuyên mục
Infographic - 12 nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2023-2024