Infographic - Tình hình thu chi ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2022

PHƯƠNG LAN | 05/12/2022 14:11:01

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, thu ngân sách nhà nước “về đích” sớm so với dự toán, ước 11 tháng năm 2022 đạt 1.638.900 tỷ đồng, bằng 116,1% dự toán, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2021. Chi ngân sách nhà nước ước đạt 1.359.000 tỷ đồng, bằng 76,2% dự toán năm và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước.

Bài liên quan
Cùng chuyên mục
Infographic - Tình hình thu chi ngân sách nhà nước 11 tháng năm 2022