kcn

Sản xuất - kinh doanh tại các khu công nghiệp sẽ khởi sắc hơn
(BKTO) - Quý I/2024, 3 chỉ tiêu cơ bản về doanh thu, kim ngạch xuất khẩu, nộp ngân sách của các doanh nghiệp (DN) tại khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn Bình Thuận đều tăng trưởng ở mức 2 con số.