KẾT QUẢ KIỂM TOÁN

Quyết liệt thực hiện kế hoạch kiểm toán, bảo đảm “chất lượng, chất lượng hơn nữa”
(BKTO) - Đây là ý kiến chỉ đạo của Tổng Kiểm toán nhà nước Ngô Văn Tuấn tại buổi thăm, làm việc với Kiểm toán nhà nước (KTNN) khu vực VI sáng 23/2.