Khai mạc Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

(BKTO) - Sáng 14/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc Phiên họp thứ 10. Theo dự kiến chương trình Phiên họp diễn từ ngày 14/4 đến 26/4, nhằm xem xét nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội.Nhiều cải tiến, đổi mới trong triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, về công tác lập pháp, tại phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa; cho ý kiến về 5 dự án Luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 3; báo cáo của Chính phủ tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng; cho ý kiến về việc ban hành Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân.                
   

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 10. Ảnh: TTXVN

   
Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, thời gian vừa qua, công tác lập pháp, triển khai thực hiện chương trình xây dựng luật, pháp lệnh có nhiều cải tiến, đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội đã có nhiều đổi mới trong công tác xây dựng pháp luật. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dành nhiều sự quan tâm cho công tác xây dựng thể chế. Công tác phối hợp giữa Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, cơ quan, tổ chức hữu quan ngày càng chặt chẽ kịp thời và hiệu quả hơn.

Với tinh thần tích cực chuẩn bị từ sớm, từ xa, nhiều nhiệm vụ lập pháp đã được các cơ quan triển khai sớm và chuyển thành đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh để trình Quốc hội, UBTVQH. Nhiều dự án luật đã được đưa vào Chương trình. Số lượng văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, UBTVQH được xem xét thông qua ngày càng tăng, chất lượng cũng được nâng lên. Đặc biệt đã kịp thời thông qua các văn bản phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế, các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia; gỡ những nút thắt, điểm nghẽn thể chế để kiến tạo phát triển.

Trên cơ sở hồ sơ, tờ trình của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị UBTVQH cân nhắc kỹ lưỡng các dự án luật, nghị quyết dự kiến đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 đảm bảo tính khả thi cao nhất, sát hợp với yêu cầu thực tiễn, đồng thời tăng cường kỷ luật kỷ cương với công tác xây dựng pháp luật, khắc phục những hạn chế, yếu kém, bất cập…

Nhấn mạnh Quốc hội hết sức coi trọng công tác này, không chỉ “đánh trống ghi tên” đưa tên dự án luật vào Chương trình mà ngay từ đầu phải xem xét chính sách kỹ lưỡng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị UBTVQH tiếp tục cân nhắc kỹ lưỡng, dự án nào chưa đủ điều kiện, "chưa chín" thì không đưa vào Chương trình; đồng thời lưu ý, Ủy ban nào đề xuất đưa vào Chương trình nhưng sau này không thực hiện được thì Ủy ban đó chịu trách nhiệm.

Về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa, Chủ tịch Quốc hội cho biết việc ban hành Nghị quyết này của Quốc hội nhằm thể chế hóa kịp thời Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Khánh Hòa.

Đối với các dự án luật dự kiến trình Quốc hội lần đầu tại Kỳ họp thứ 3 tới gồm dự án Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; dự án Luật Thanh tra (sửa đổi); dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội đề nghị UBTVQH tập trung thảo luận cho ý kiến một cách toàn diện về các dự án luật này, gồm sự cần thiết ban hành, tính đầy đủ về hình thức hồ sơ, văn bản, sự phù hợp của dự thảo văn bản với chủ trương, đường lối của Đảng, tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất với hệ thống pháp luật, tương thích với điều ước quốc tế; các kết cấu cụ thể và nội dung của dự thảo luật; các nội dung trình xin ý kiến và các vấn đề lớn, quan trọng còn ý kiến khác nhau.

Liên quan đến nội dung cho ý kiến về việc ban hành Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân, Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là nội dung được các chủ thể chịu sự tác động rất quan tâm từ người dân, DN, các tổ chức, cơ quan trong và ngoài nước đồng thời là nội dung chưa có luật, có tính chất quan trọng, nhạy cảm, tác động đến quyền công dân. Do đó cần cân nhắc kỹ lưỡng, hết sức trách nhiệm; thực hiện nghiêm Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; rà soát các yêu cầu, căn cứ khoa học thực tiễn. Trường hợp nếu chưa đủ chín, đủ rõ thì chưa đưa ra xem xét.

Tạo chuyển biến căn bản trong hoạt động giám sát

Tại phiên họp, UBTVQH cũng cho ý kiến về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội, UBTVQH năm 2023. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, để chương trình được triển khai hiệu quả, khả thi, tiếp tục tạo ra chuyển biến căn bản trong từng lĩnh vực thuộc phạm vi và đối tượng giám sát của Quốc hội, UBTVQH thì việc rà soát lựa chọn nội dung giám sát cần tiến hành thận trọng, kỹ lưỡng toàn diện, cân nhắc hài hòa giữa các lĩnh vực, bám sát tình hình thực tiễn; các chuyên đề giám sát bảo đảm đúng, trúng trọng tâm, tập trung vào những vấn đề lớn quan trọng hoặc những vấn đề bức xúc nổi lên đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân, cử tri cả nước và yêu cầu quản lý Nhà nước, hoạt động của Quốc hội.                
   

Quang cảnh phiên khai mạc. Ảnh: TTXVN

   

Cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị UBTVQH với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, khách quan bám sát thực tiễn để xem xét báo cáo kết quả giám sát, nhất là kiến nghị đề xuất cả về hoàn thiện thể chế và tổ chức thực hiện để tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện.

Bên cạnh đó, tại phiên họp này UBTVQH xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3/2022; báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội; Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp Quốc hội và việc sửa đổi, bổ sung Nội quy kỳ họp Quốc hội.

UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về báo cáo quyết toán NSNN năm 2020 (trong đó có báo cáo kết quả xử lý nợ hằng năm theo Nghị quyết số 94/2019/QH14); báo cáo tài chính nhà nước năm 2020; xem xét, quyết định số lượng thành viên Ủy ban kiểm sát Viện Kiểm sát nhân dân tối cao./.
ĐĂNG KHOACùng chuyên mục
Khai mạc Phiên họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội