Áo: Kiểm toán công tác làm việc từ xa tại các Bộ

(BKT) Tòa Thẩm kế Áo (ACA) vừa qua công bố báo cáo “Làm việc từ xa trong khu vực công đã tăng lên kể từ đại dịch Covid-19” sau khi thực hiện kiểm toán việc tuân thủ các quy định của pháp luật và kỹ thuật làm việc từ xa trong các bộ ngành liên bang vào năm 2020.                
   

Làm việc từ xa hạn chế việc đi lại. Ảnh: reuters

   

Kể từ năm 2005, hình thức làm việc từ xa trong cơ quan hành chính liên bang đã có thể thực hiện theo Luật Việc làm. Theo quy định, hình thức này chỉ được thực hiện cho nhân viên trong những điều kiện đặc biệt. Dưới tác động của đại dịch và chính sách phòng ngừa vào tháng 3/2020, nhân viên liên bang đã thực hiện làm việc tại nhà. Kể từ khi nối lại hoạt động vào 05/7/2021, nhân viên đã quay lại văn phòng, tuy nhiên vẫn có thể làm việc từ xa. Cơ sở pháp lý cho làm việc từ xa đã cung cấp cho các Bộ khuôn khổ linh hoạt để sử dụng công cụ này. Do đó, thiết kế cụ thể của các hướng dẫn làm việc từ xa được xác định bởi nhu cầu của cơ quan và các nhiệm vụ cần thực hiện.

ACA nhìn nhận việc bảo vệ lợi ích là yếu tố trung tâm trong việc hoàn thành nhiệm vụ của công chức nhà nước. ACA đã đưa ra các khuyến nghị đối với các Bộ được kiểm toán gồm Văn phòng Thủ tướng Liên bang, Bộ Nghệ thuật, Văn hóa, Dịch vụ công và Thể thao, Bộ Lao động và Kinh tế, Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu, Bộ Tư pháp. ACA khuyến nghị, các cân nhắc chiến lược về làm việc từ xa cần tập trung vào lợi ích của dịch vụ, việc hoàn thành nhiệm vụ kịp thời, chức năng của cơ quan tương ứng và các yêu cầu luật định đối với công việc từ xa.

ACA cho rằng, việc sử dụng hình thức làm việc từ xa có thể đạt được các mục tiêu khác bên cạnh việc gia tăng tính linh hoạt trong cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, việc giảm lượng khí thải CO2 do hạn chế đi lại cũng là mục tiêu đáng khích lệ. Theo quan điểm của ACA, chỉ nên làm việc từ xa nếu có thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) phù hợp và thực hiện các biện pháp phòng ngừa bảo mật kỹ thuật.

Trong thời gian đại dịch, các Bộ đã tăng tỷ lệ các máy chủ bằng cách mua thêm máy chủ. Vào cuối tháng 7/2021, các văn phòng trung tâm của các Bộ được kiểm toán phần lớn đã được trang bị đầy đủ máy chủ, trừ Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu. Trong báo cáo, ACA đề cập đến các rủi ro liên quan đối với bảo mật CNTT khi sử dụng thiết bị CNTT tư nhân và khuyến nghị Bộ Giáo dục, Khoa học và Nghiên cứu, Bộ Nghệ thuật, Văn hóa, Dịch vụ công và Thể thao, Bộ Tư pháp cần thiết lập thiết bị CNTT để thực hiện công việc bên ngoài văn phòng từ các thiết bị di động./.

Yến Nhi
(Theo ACA)
Cùng chuyên mục
Áo: Kiểm toán công tác làm việc từ xa tại các Bộ