KTNN Việt Nam: Nâng cao hiệu quả hoạt động của ASEANSAI trong vai trò Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược

(BKTO) - Ngày 02/11, Đoàn công tác của Kiểm toán nhà nước (KTNN) Việt Nam do Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung dẫn đầu đã tham dự Đại hội của Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao khu vực Đông Nam Á (ASEANSAI) lần thứ 7, được tổ chức tại Thủ đô Malila (Philippines).

Cùng tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổng hợp, KTNN Khu vực IV…

1(1).jpg
Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung trình bày Kế hoạch hoạt động năm 2024-2025 của Ủy ban Kế hoạch Chiến lược ASEANSAI. Ảnh: CTV

Đại hội ASEANSAI lần thứ 7 với sự tham dự của 10 đoàn cấp lãnh đạo KTNN các nước: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam do KTNN Philippines - Chủ tịch ASEANSAI nhiệm kỳ 2024-2025 đăng cai tổ chức.

Đại hội ASEANSAI lần thứ 7 với 11 chương trình nghị sự, được sự tham gia đóng góp ý kiến tích cực của các Cơ quan Kiểm toán tối cao (SAI) thành viên ASEANSAI, Đại hội đã phê duyệt và thông qua các nội dung bao gồm Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch công tác của ASEANSAI năm 2023; Quy chế ASEANSAI sửa đổi lần thứ 4; bổ nhiệm SAI Philippines là tân Chủ tịch ASEANSAI, SAI Singapore là Phó Chủ tịch ASEANSAI; bổ nhiệm và phê duyệt SAI Thái Lan là Kiểm toán viên ASEANSAI cho Báo cáo tài chính năm 2022 và 2023; phê duyệt bổ sung SAI Myanmar là thành viên của Ủy ban Quy chế và Ủy ban Đào tạo ASEANSAI giai đoạn 2024 - 2025; bổ nhiệm và phê duyệt SAI Indonesia làm Thư ký ASEANSAI dài hạn giai đoạn 2024-2029.

2..jpg
Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Lăng Trịnh Mai Hương trình bày Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của ASEANSAI năm 2023. Ảnh: CTV

Đại hội cũng phê duyệt Kế hoạch công tác các Ủy ban giai đoạn 2024-2025, Bản ghi nhớ với Văn phòng Kiểm toán quốc gia Thụy Điển và phê duyệt Ngân sách hoạt động ASEANSAI giai đoạn 2024-2025.

Tại Đại hội, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Việt Nam Hà Thị Mỹ Dung, Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Chiến lược đã trình bày Kế hoạch hoạt động 2 năm 2024-2025 nhằm đạt được Mục tiêu chiến lược số 4.4 - Nâng cao chức năng giám sát của ASEANSAI với các hoạt động chính bao gồm: Xây dựng và Kế hoạch chiến lược ASEANSAI 2026-2029; Xây dựng Kế hoạch hoạt động 2026-2027; Sửa đổi và thúc đẩy việc áp dụng Hệ thống giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch chiến lược và Giám sát, đánh giá việc thực hiện hoạt động ASEANSAI.

Phần trình bày của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung đã nhận được sự đồng thuận tuyệt đối của Đại hội. Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung cũng đại diện cho Ủy ban Kế hoạch chiến lược xác nhận SAI Việt Nam tiếp tục đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược với các thành viên của Ủy ban bao gồm KTNN các nước: Brunei, Lào, Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan.

3..jpg
Quang cảnh Đại hội ASEANSAI lần thứ 7 tại Thủ đô Malila - Philippines. Ảnh: CTV

Cũng trong khuôn khổ Đại hội, được sự ủy quyền của Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Hà Thị Mỹ Dung, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế Lăng Trịnh Mai Hương đã trình bày Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của ASEANSAI năm 2023 để thông qua tại Đại hội.

Những hoạt động của KTNN Việt Nam với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Chiến lược đã hỗ trợ ASEANSAI tăng cường công tác quản lý nội bộ, cải thiện chất lượng các hoạt động hỗ trợ mà Tổ chức cung cấp cho SAI thành viên theo hướng đáp ứng nhu cầu thực tế, bám sát trình độ phát triển của các SAI; củng cố truyền thống về đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau trong ASEANSAI, đảm bảo Tổ chức có thể hiện thực hóa thành công tầm nhìn chiến lược và đạt được các mục tiêu, mục đích chiến lược đề ra trong từng giai đoạn./.

Cùng chuyên mục
KTNN Việt Nam: Nâng cao hiệu quả hoạt động của ASEANSAI trong vai trò Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch chiến lược