Lan tỏa giá trị, tư tưởng của Đảng về công tác đối ngoại của Đảng ta qua cuốn sách của Tổng Bí thư

(BKTO) - Ngày 28/2, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt nội dung sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

nq.jpg
Đồng chí Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Kiểm toán nhà nước. Ảnh: N.Lộc

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính tại Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và trực tuyến tại 416 điểm cầu với sự tham dự hơn 18.000 đại biểu.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Nguyễn Văn Thể chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương. 

Đồng chí Ngô Văn Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Kiểm toán nhà nước (KTNN).

Cùng dự Hội nghị có các đồng chí Phó Tổng Kiểm toán nhà nước cùng các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ KTNN; lãnh đạo cấp Vụ và tương đương của các đơn vị trực thuộc; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy KTNN; Ủy viên Ban chấp hành các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ KTNN; Ủy viên Ban chấp hành các chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở trên địa bàn Hà Nội và tại KTNN khu vực và các bộ phận có liên quan.

_dsc0622.jpg
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu KTNN. Ảnh: N.Lộc

Hội nghị đã giới thiệu 02 chuyên đề: Giới thiệu về Cuốn sách: “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam” và Giới thiệu về Cuốn sách: “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc”.

Tại Hội nghị, Đại sứ TS. Phạm Lan Dung - Quyền Giám đốc Học viện Ngoại giao (Bộ Ngoại giao) đã giới thiệu về Cuốn sách: “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam”.

anh-cuon-sach-doi-ngoai-1.jpg
Cuốn sách: “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam" của đồng chí Tổng Bí thư. Ảnh ST

Theo TS. Phạm Lan Dung, gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, trong đó có những đóng góp quan trọng của công tác đối ngoại, ngoại giao. Đường lối đối ngoại “độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại”; “là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”; kiên định về nguyên tắc, mục tiêu, linh hoạt, khôn khéo về sách lược được thực hiện nhất quán, đồng bộ, hiệu quả; đồng thời, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Việc thực hiện đường lối đối ngoại đúng đắn của Đảng đã góp phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, tạo thuận lợi cho công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.

Nhằm hệ thống hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong xây dựng và triển khai đường lối đối ngoại, ngoại giao; giúp các ban, bộ, ngành, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, chính quyền địa phương, các cơ quan làm công tác đối ngoại, ngoại giao, người Việt Nam ở trong nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế hiểu rõ chủ trương, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng ta, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp xuất bản cuốn sách: “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.

nq-11.jpg
Cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ KTNN tham dự Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Trụ sở KTNN. Ảnh: N.Lộc

Cuốn sách tuyển chọn các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện tư tưởng nhất quán, xuyên suốt của người đứng đầu Đảng ta về đường lối đối ngoại, ngoại giao Việt Nam trong thời kỳ mới.

Phần thứ nhất: Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gồm bài viết tổng quan và 7 bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hội nghị ngoại giao, hội nghị đối ngoại toàn quốc

Phần thứ hai: Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, gồm 78 bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại các hoạt động và diễn đàn ngoại giao song phương, đa phương, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các trụ cột đối ngoại là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân.

Phần thứ ba: Dấu ấn đối ngoại, ngoại giao, gồm 52 ý kiến của các chuyên gia, nhà chính trị, nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu, bạn bè quốc tế về vai trò, đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc hình thành và phát triển trường phái ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”.

“Các bài nói, bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn, thư, điện... của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tuyển chọn trong cuốn sách là sự tổng kết những bài học kinh nghiệm có giá trị của công tác đối ngoại, ngoại giao Việt Nam và cần được lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân trong nước, đặc biệt là với cán bộ làm công tác ngoại giao, đối ngoại cũng như đối với bạn bè quốc tế” - TS. Phạm Lan Dung cho biết.

Cùng chuyên mục
Lan tỏa giá trị, tư tưởng của Đảng về công tác đối ngoại của Đảng ta qua cuốn sách của Tổng Bí thư