Lạng Sơn: Khắc phục khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(BKTO) - Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn cần tổng hợp, đánh giá các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, qua đó có giải pháp khắc phục kịp thời...

lang-son.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại Cuộc làm việc. Ảnh sưu tầm

Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn trong Cuộc làm việc với Ban Dân tộc về tiến độ thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Thanh Sơn cho biết, năm 2024, tỉnh Lạng sơn đã giao Ban Dân tộc 4 nhiệm vụ trọng tâm. Đến nay, việc thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm tiến độ yêu cầu.

Theo đó, Ban Dân tộc đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các quyết định giao mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các CTMTQG trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2025.

Đến nay, việc thực hiện Chương trình đã đạt được một số kết quả: tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS giảm khoảng 2,9%, có 11 xã khu vực III thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; đến hết năm 2023 có 96,1% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; 99,99% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp; 81% trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố…

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, thời gian tới, Phó Chủ tịch Đoàn Thanh Sơn yêu cầu Ban Dân tộc khẩn trương hoàn thiện Đề án vị trí việc làm bảo đảm tiến độ theo yêu cầu; quan tâm kiện toàn bộ máy lãnh đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ; đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu thực tiễn; phân công trách nhiệm cụ thể, rà soát kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTS; hướng dẫn và đôn đốc sát sao các huyện thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát danh sách các xã, thôn phấn đấu thoát khỏi xã, thôn đặc biệt khó khăn; tổng hợp, đánh giá các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, qua đó có giải pháp khắc phục kịp thời. Chủ động nghiên cứu văn bản chỉ đạo của Trung ương để tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định./.

Cùng chuyên mục
Lạng Sơn: Khắc phục khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số