Lãnh đạo KTNN cho ý kiến về xây dựng đề cương 2 cuộc kiểm toán chuyên đề

Chiều ngày 14/2, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Tổng KTNN Ngô Văn Tuấn, KTNN đã tổ chức hội nghị Báo cáo về công tác xây dựng 2 đề cương kiểm toán Chuyên đề việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 và Đề cương kiểm toán Chuyên đề việc quản lý, sử dụng kinh phí đầu tư cho lĩnh vực khoa học công nghệ giai đoạn 2020-2022 tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.
PHÒNG BÁO ĐIỆN TỬ | 15/02/2023 15:53