Lớp Bồi dưỡng các quy định pháp luật về đạo đức, kỷ luật công chức, công vụ

Sáng 13/02, tại Hà Nội, KTNN đã tổ chức lớp 1 của chương trình Bồi dưỡng cập nhật các quy định pháp luật về đạo đức, kỷ luật công chức, công vụ và những quy định liên quan của Đảng đối với Đảng viên cho 215 học viên là cán bộ, công chức thuộc KTNN chuyên ngành 1a, 1b và chuyên ngành 2.
Phòng Báo điện tử | 13/02/2023 13:39
Thời sự