Năm 2023, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam nộp ngân sách tăng 41%

(BKTO) - Năm 2023, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam (TKV) không chỉ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh mà còn nộp ngân sách kỷ lục, tăng 41%.

Có thể khẳng định, năm 2023 là một năm tiếp tục thành công của Tập đoàn TKV trong thực hiện các giải pháp đồng bộ, linh hoạt, quyết liệt và đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra từ đầu năm.

Kết quả được thể hiện qua những con số ấn tượng. Cụ thể, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 170 ngàn tỷ đồng, đạt 100,3 % kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước đạt gần 29 ngàn tỷ đồng, tăng 8,5 ngàn tỷ đồng so với kế hoạch, bằng 141% so với kế hoạch và bằng 127,5% thực hiện 2022. Đây là số tiền nộp NSNN cao kỷ lục của Tập đoàn kể từ khi thành lập TKV đến nay, đóng góp vào tăng trưởng GDP chung cho cả nước.

khai-thac-than20231227090536.jpg
TKV tăng sản lượng than cho các nhà máy nhiệt điện, đảm bảo cung ứng điện trong đợt cao điểm nắng nóng. Ảnh: TS

Trong năm 2023, TKV đã sản xuất 36,84 triệu tấn than nguyên khai; 39,04 triệu tấn than sạch thành phẩm, đạt 101% kế hoạch năm; tiêu thụ 47,80 triệu tấn than, đạt 102,8% kế hoạch năm và bằng 101,7% so với cùng kỳ năm 2022; riêng cung cấp cho các hộ điện 39,85 triệu tấn, đạt 103,4% kế hoạch năm và bằng 113,9% so với cùng kỳ. Than nhập khẩu 9,20 triệu tấn, đạt 100% kế hoạch năm và bằng 190,9% so cùng kỳ năm 2022, bốc xúc 137,65 triệu m3 đất đá; tổng số mét lò đào 270.270m.

Kết quả cung ứng than cho điện của TKV được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao. Tập đoàn luôn chú trọng việc điều hành sản xuất, tăng sản lượng đáp ứng than cho các nhà máy nhiệt điện đốt than góp phần đảm bảo cung ứng điện trong đợt cao điểm nắng nóng, cơ bản thực hiện các chỉ tiêu chính theo mục tiêu kế hoạch đã đề ra, cung cấp kịp thời và đủ than cho các Nhà máy điện mà TKV đã ký hợp đồng.

Về khoáng sản, sản xuất 1,46 triệu tấn Alumin quy đổi, đạt 112,3% kế hoạch, tiêu thụ 1,46 triệu tấn đạt 112,3 % kế hoạch. Tinh quặng đồng sản xuất 89,49 nghìn tấn đạt 88 % kế hoạch năm; Đồng tấm sản xuất: 28,85 ngàn tấn đạt 96,2 % kế hoạch năm; sản xuất 8,8 ngàn tấn kẽm thỏi, 140,5 ngàn tấn phôi thép.

Trong năm vừa qua, TKV sản xuất 9,65 tỷ kWh điện, đạt 100,6% kế hoạch và bằng 117,5 % so cùng kỳ. Ngoài ra, đã sản xuất 72,5 ngàn tấn vật liệu nổ công nghiệp, cung ứng đạt 105 ngàn tấn sản xuất và tiêu thụ 180 ngàn tấn Nitrat Amon bằng 104 % so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, TKV chú trọng chăm lo đảm bảo việc làm, tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động; thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, công tác an sinh xã hội. Lao động bình quân toàn Tập đoàn năm 2023 là 96.887 người, bằng 95,7% kế hoạch và bằng 99,9% thực hiện năm 2022, trong đó sản xuất than 68.200 người. Tiền lương bình quân toàn Tập đoàn ước đạt 16,4 triệu đồng/người/tháng, bằng 110,1% kế hoạch; trong đó sản xuất than đạt 17,2 triệu đồng/người/tháng, bằng 111,2% kế hoạch.

Với những kết quả ấn tượng đó, Tập đoàn đã được Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tặng cờ đơn vị xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2023./.

Cùng chuyên mục
Năm 2023, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam nộp ngân sách tăng 41%