NAM A Bank tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ

(BKTO) - Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) vừa nhận được Quyết định số 1506/QĐ-NHNN ngày 09/8/2023 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam về việc sửa đổi nội dung về vốn Điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Nam Á.

nam-a.jpg
Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank

Theo đó, NHNN Việt Nam chính thức chấp thuận sửa đổi nội dung về vốn điều lệ của Nam A Bank từ mức 8.464.346.610.000 đồng lên 10.580.416.150.000 đồng.

Cụ thể, Quyết định số 1506/QĐ-NHNN ngày 09/8/2023 sửa đổi nội dung về vốn điều lệ quy định tại Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 18/GP-NHNN ngày 13/4/2023 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Nam Á như sau: “Vốn điều lệ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á là 10.580.416.150.000 đồng (Mười nghìn năm trăm tám mươi tỷ bốn trăm mười sáu triệu một trăm năm mươi nghìn đồng)”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép số 18/GP-NHNN ngày 13/4/2023.

Việc Nam A Bank tiếp tục tăng vốn điều lệ là minh chứng cho hoạt động hiệu quả, minh bạch, bền vững của Ngân hàng trên thị trường tài chính Việt Nam. Hoạt động này cũng góp phần tăng cường năng lực tài chính, gia tăng nguồn vốn trung - dài hạn, cung cấp các giải pháp tài chính đa dạng cho khách hàng./.

Cùng chuyên mục
NAM A Bank tiếp tục được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ