Nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp từ các mô hình mới

(BKTO) - Hà Nội đang triển khai mạnh mẽ việc sản xuất theo tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP, áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, quản lý nhật ký đất nông nghiệp, thực hiện các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc nông sản, xây dựng mã vùng trồng trọt, chăn nuôi…

lua-hn.jpg
Hà Nội đã và đang có nhiều giải pháp trong tổ chức sản xuất, kỹ thuật canh tác, lựa chọn các giống lúa mới có năng suất, chất lượng tốt. Nguồn: sonnptnt.hanoi.gov.vn

Hà Nội sẽ có 9 vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh

UBND Thành phố Hà Nội vừa ra Quyết định 4537/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục định hướng các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung trên địa bàn Thành phố. Theo đó, Hà Nội sẽ có 9 vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung, bao gồm:

Vùng sản xuất lúa chất lượng cao chuyên canh tập trung gồm 15 vùng với diện tích quy hoạch là 53.360ha; vùng sản xuất rau chuyên canh tập trung gồm 18 vùng với diện tích quy hoạch là 7.291ha;

Vùng sản xuất cây ăn quả giá trị kinh tế cao chuyên canh tập trung gồm 19 vùng với diện tích 13.417ha; vùng sản xuất hoa - cây cảnh chuyên canh tập trung gồm 17 vùng với diện tích 3.074ha; vùng sản xuất chè chất lượng cao chuyên canh tập trung gồm 6 vùng với diện tích 1.738ha;

Vùng nuôi trồng thủy sản gồm 15 vùng với diện tích 12.302ha; vùng trồng cây dược liệu gồm 10 vùng với diện tích 1.120ha; vùng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trâu bò gồm 5 vùng với diện tích 934ha; khu chăn nuôi tập trung ngoài khu dân cư là 128 khu ở 14 vùng với diện tích 3.955ha.

Các địa phương phê duyệt chi tiết các khu, vùng sản xuất nông nghiệp tập trung của địa phương; chủ động xây dựng kế hoạch và hoạt động khuyến khích phát triển các vùng, khu sản xuất tập trung chuyên canh đúng định hướng, hiệu quả.

Đối với các vùng, khu chuyên canh tại vùng bãi sông phải bảo đảm quy định của pháp luật về đê điều và phòng, chống thiên tai; chủ động rà soát, phối hợp với các đơn vị được giao nhiệm vụ lập quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để cập nhật, bổ sung kịp thời, bảo đảm sự phát triển hiệu quả của các vùng, khu sản xuất chuyên canh tập trung.

Hình thành nền nông nghiệp đa giá trị

Theo GS.TS Nguyễn Thị Lan - Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nông nghiệp Hà Nội không chỉ tập trung sản xuất hàng hóa có lợi thế để xuất khẩu hay cung cấp cho thị trường trong nước, mà quan trọng là cần cung cấp thực phẩm tươi sống đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, cung cấp các sản phẩm có giá trị gia tăng cao cho Thành phố và cả nước.

Do đó, nông nghiệp Hà Nội cần phát triển theo hướng mới, đẩy mạnh nông nghiệp đô thị, nông nghiệp ven đô, kết hợp chặt chẽ với du lịch, hình thành nền nông nghiệp đa giá trị, kết hợp với cơ cấu lại đầu tư công, cơ cấu lại đất đai cho phát triển nông nghiệp.

Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản, thực phẩm của Hà Nội đang quản lý 3.229 cơ sở là các hợp tác xã, cơ sở sản xuất, chế biến, sơ chế, đóng gói nông, lâm, thủy sản và đã cấp 11.713 bộ mã truy xuất nguồn gốc nông, lâm, thủy sản đủ các tiêu chí về an toàn thực phẩm lên hệ thống.

Nông nghiệp Thủ đô cần tập trung chuyển từ đầu tư dàn trải sang đầu tư vào những ngành có thế mạnh, tăng đầu tư cho chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; ưu tiên vốn cho các chương trình, dự án về chọn, tạo, nhân giống cây trồng, vật nuôi, phòng chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, tăng đầu tư vào sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hỗ trợ hình thành mới các doanh nghiệp, các hợp tác xã nông nghiệp và tổ chức lại các hợp tác xã nông nghiệp hiện có phù hợp với Luật Hợp tác xã sửa đổi. Trình độ kỹ thuật nông nghiệp cần cơ cấu lại theo hướng bảo tồn và phát huy các loại công nghệ thủ công truyền thống, tạo điểm nhấn cho du lịch canh nông, ưu tiên cho công nghệ cao, công nghệ sạch ở tất cả các khâu của quá trình sản xuất./.

Cùng chuyên mục
Nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp từ các mô hình mới